Etiket: CELALEDDİN EKBER ŞAH MÜSLÜMAN MIYDI

Avatar photoAydın GÜVEN25 Nisan 2018
Büyük-Türk-Devletleri-Babür-İmparatorluğu2.jpg

37min0
  1483 yılında Endicand’a dünyaya gelen Babür, baba tarafından Timur anne tarafından ise Cengiz Han’ın soyundandır. Timur imparatorluğunun parçalanmaya başlaması ile birlikte, taksim edilen devletin varisleri arasında Babür’ün dedesi de vardı. Kendisine Semerkant payitaht olarak verilen dedesi Ebu Said Mirza, 1455-1469 yılları arasında yüksek otoritesiyle çevresine nam salan bir yönetici durumuna gelmişti. Ebu Said’in vefatıyla […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul