Etiket: ÂLİ MUZAFFER KİMDİR

Avatar photoKonuk Yazar20 Haziran 2021
AE9B37F4-0F25-4C48-AEA3-78D12C21BF9F.jpeg

2min0
Celâdet-i kahramanâneleriyle bu defaki muharebe esnasında yalnız Osmanlıları değil, bütün alemi kendilerine mecbûr-ı şükrân etmiş olan dilâverlerin savlet-i şîrâneleri, meziyyât-ı kahramanânenleri hakkında şimdiye kadar Osmanlı erbâb-ı kalemi tarafından birçok şeyler yazıldı ve yazılan şeylere rağbet dahî gösterildi.   Ancak meydân-ı vagâda şanlı bir surette câm-ı şehâdeti nûş etmiş olan Abdülezel Paşa merhûm hakkında henüz derli […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul