Etiket: ahmet cevdet paşa ve batılılaşma

Avatar photoKonuk Yazar7 Mayıs 2019
IMG_9573.jpg

7min0
 26 Mayıs’ta 124. ölüm yıl dönümüne girmiş olan Cevdet Paşa, Tanzimat döneminin demirbaşı kıymetli aydınlarımızdan biridir. Hukukçu kimliğiyle Osmanlı Devleti’ne Mecelle’yi; güçlü kalemiyle Tarih-i Cevdet’i miras bırakacak; eğitimciliğiyle Osmanlı’ya modern eğitim kurumları kazandıracak; alim, hukukçu, eğitimci, dil bilimci ve müellif bir şahsiyettir. Asıl adı Ahmed olup, “olgunluk, kusursuzluk” anlamlarını taşıyan Cevdet mahlası, kendisine hocası tarafından […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul