PALEOGRAFYA OKUMALARI-27 | İlim ve Medeniyet

Kendi noḳṣanını bil ʿārif ol

Kimseniŋ ʿaybını gözetme göŋül

Yetmişüç millete bir naẓarla baḳ

Ḥaḳ sevmiş yaratmış söz ėtme göŋül

Dost ya ḥażret-i mevlānā

Eylerse eger saŋa çarḫı cevr-i mükerrer

Sen damen-i teslīme yapış olma mükedder

Taḳdīre ilaç eyleyemez olsa Felāṭun

Elbette olur her ne ise emr-i muḳadder

Nefsiniŋ ʿaybını gören baḥtiyārdır

Mülk-i dünyā kimseye ḳalmaz ṣoŋu berbād olur

Ey Muḥibbī şöyle farz ėt kim süleymān olmuşuz

Besdir göŋül meyḫānesi

Senlik de yoḳdur benlik de biz de

Ẕerrāt-ı ābız bir tek deŋizde

Ne yanar kimse baŋa āteş-i dilden özge

Ne açar kimse ḳapum bād-ı ṣabādan ġayrı

Şer işe eyleme taḥrīk-i ḳadem

Bir elüŋ ḫayrda olsun her dem

 

Ne ḫuş tatlıḳ ḤAḲ yādı seḥer vaḳti bolġanda

Baldın süçük HŪ atı seḥer vaḳti bolġanda

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul