PALEOGRAFYA OKUMALARI-27

0

Kendi noḳṣanını bil ʿārif ol

Kimseniŋ ʿaybını gözetme göŋül

Yetmişüç millete bir naẓarla baḳ

Ḥaḳ sevmiş yaratmış söz ėtme göŋül

Dost ya ḥażret-i mevlānā

Eylerse eger saŋa çarḫı cevr-i mükerrer

Sen damen-i teslīme yapış olma mükedder

Taḳdīre ilaç eyleyemez olsa Felāṭun

Elbette olur her ne ise emr-i muḳadder

Nefsiniŋ ʿaybını gören baḥtiyārdır

Mülk-i dünyā kimseye ḳalmaz ṣoŋu berbād olur

Ey Muḥibbī şöyle farz ėt kim süleymān olmuşuz

Besdir göŋül meyḫānesi

Senlik de yoḳdur benlik de biz de

Ẕerrāt-ı ābız bir tek deŋizde

Ne yanar kimse baŋa āteş-i dilden özge

Ne açar kimse ḳapum bād-ı ṣabādan ġayrı

Şer işe eyleme taḥrīk-i ḳadem

Bir elüŋ ḫayrda olsun her dem

 

Ne ḫuş tatlıḳ ḤAḲ yādı seḥer vaḳti bolġanda

Baldın süçük HŪ atı seḥer vaḳti bolġanda

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Leave A Reply