PALEOGRAFYA OKUMALARI-17

0

Ḫaber-i firḳat gülden ki kelām ėtdi ṣabā

Bülbülüŋ lāle-ṣıfat ḳana boyandı cigeri

Baṣmasa mübārek ḳademiŋ ru-yı zemīne

Pāk ėtmez idi kimseyi ḫāk ile teyemmüm

Tevekkül bād-bānıŋ ḳıl küşāde fülk-i iḫlāṣa

Eser baḥr-ı emelde bir müsāʿid rūzigār elbet

Ḫāliḳden utan rızḳını ḫalḳdan ṣaḳın umma

Bil Rabbini er-rızḳu ʿale’llāhı unutma

Bu gelen ʿilm-i ledün sulṭānıdır

Bu gelen tevḥīd ü ʿirfān kānıdir

Gel gör beni ʿaşḳ neyledi

Nefsiŋ ʿayıbını gören baḥtiyārdır

Bedīʿü’z-zamān

Bir kez Allāh dėse ʿaşḳ ile lisān

Dögülür cümle günāh miṡl-i ḫazān

‘’Bizleri ağlatanlardan degil

Göz yaşlarını silenlerden eyle Allāhım

Bizleri yaralayanlardan degil

Yaralara merhem olanlardan eyle

Allāhım.’’

Allāhu ekber

 

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Leave A Reply