PALEOGRAFYA OKUMALARI-17 | İlim ve Medeniyet

Avatar photoOSMANLICA23 Mart 20173min0

Ḫaber-i firḳat gülden ki kelām ėtdi ṣabā

Bülbülüŋ lāle-ṣıfat ḳana boyandı cigeri

Baṣmasa mübārek ḳademiŋ ru-yı zemīne

Pāk ėtmez idi kimseyi ḫāk ile teyemmüm

Tevekkül bād-bānıŋ ḳıl küşāde fülk-i iḫlāṣa

Eser baḥr-ı emelde bir müsāʿid rūzigār elbet

Ḫāliḳden utan rızḳını ḫalḳdan ṣaḳın umma

Bil Rabbini er-rızḳu ʿale’llāhı unutma

Bu gelen ʿilm-i ledün sulṭānıdır

Bu gelen tevḥīd ü ʿirfān kānıdir

Gel gör beni ʿaşḳ neyledi

Nefsiŋ ʿayıbını gören baḥtiyārdır

Bedīʿü’z-zamān

Bir kez Allāh dėse ʿaşḳ ile lisān

Dögülür cümle günāh miṡl-i ḫazān

‘’Bizleri ağlatanlardan degil

Göz yaşlarını silenlerden eyle Allāhım

Bizleri yaralayanlardan degil

Yaralara merhem olanlardan eyle

Allāhım.’’

Allāhu ekber

 

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul