NEDEN FİLİSTİN LEHÇESİ ÖĞRENMELİYİZ? | İlim ve Medeniyet

Neden Filistin Lehçesi Öğrenmeliyiz?

1.Fasih Arapça iletişim dili olarak kullanılmıyor. Bunun yerine lehçeler kullanılıyor ve bazı lehçelerin öğrenimi bu açıdan önemli. Filistin lehçesi de Levant lehçesi denilen bir gruba dahil ve bunlar kendi aralarında anlaşabiliyorlar. Levant ya da Şam lehçesi Suriye, Ürdün, Filistin ve Lübnan taraflarında anlaşılıyor. Buna mukabil coğrafi yakınlığı sebebiyle Arap coğrafyasında bu lehçe ile diğer lehçelerin ortak kelimeleri ve bağlantıları var. Mesela Mısır lehçesinde de Filistin Lehçesi ile ortak şeyler bulabiliyoruz.

2.İş için ve rızk için Arapça öğrenildiğinde, özellikle bazı sektörler lehçe ile işe alım yapıyorlar. Fasih Arapça sadece haberlerde, çizgi filmlerde ve matbu kitaplarda vesayre kullanıldığından yeterli bir alana sahip olamıyor. Ama lehçeler direkt olarak konuşulan ve insanların duygularını ifade ettikleri bir alandır.

3.Filistin lehçesi grameri ve öğrenmesi zor olmayan bir lehçedir. Bu yüzden öğrenilmesi tavsiye edilir. Ürdün ve Kudüs Türklerin uğrak mekanları arasındadır. Bu her iki ülke Filistin lehçesini beslemektedirler. Arapçayı orta seviye ve üzeri bilenler Lehçede hızlı bir şekilde yol alabilirler. Lehçenin konuşması da Fasihe göre çok daha kolay olduğundan ve iletişim dili olarak zaten kullanıldığından Lehçe ile konuşmak çok daha rahattır.

4.Filistin ümmetin asli vazifelerindendir. Bu meseleyi ömür boyu dava edecek gençlere olan ihtiyaç ortadadır. Bu nedenle Filistin ile ilgili her şeyi öğrenmek ve uzmanlaşmak gerekiyor. Arapçadan sonra bu lehçenin de öğrenilmesi çok güzel olacaktır. Hala Türkçede yazılmış Filistin Lehçesi öğrenimi için kitaplarımız neredeyse yok. Yabancı kitaplar var ama Türkçe yok. Bu meseleye de el atmak gerekiyor. Gençlerimize muvaffakiyetler dilerim.

Ozan Dur

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (8), dillere dair Çalışma Alanım Ortadoğu ve Diller


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul