MUHAMMED ALİ AS-SABUNİ | İlim ve Medeniyet

Muhammed Ali as-Sabuni, 1 Ocak 1930’da Suriye’nin Halep beldesinde doğdu. 1952’de Ezher Üniversitesi’nde Şeriat fakültesini bitirdi. Daha sonra İslam hukuku alanında ihtisas eğitiminin ardından 1954 yılında Ezher Üniversitesi’nde Şer’î Yargı eğitimini tamama erdirdi ve Ezher’den mezun oldu. El-Alimiyye diploması aldıktan sonra memleketi Suriye’ye döndü ve sekiz yıl sürecek olan tedris çalışmalarına başladı.

İlerleyen dönemlerde Suudi Arabistan’a göç eden Ali es-Sabuni, Mekke-i Mükerreme Üniversitesi’nde Eğitim ve eş-Şeria fakültelerinde dersler vermeye başladı. Burada 28 yıl boyunca müderrislik yapan es-Sabuni pek çok hoca yetiştirmiş ve Ümmül-Kurrâ Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yapmıştır.

Uzun süre Suriye Alimler Birliği başkanlığında bulunan Muhammed Ali es-Sabuni’nin birçok kitabı dünya çapında ün yapmış ve ders kitabı olarak okutulmuştur.

Muhammed Ali es-Sabuni, geçtiğimiz ay 19 Mart 2021’de 91 yaşında Yalova’da vefat etti. Arap Dünyasının önde gelen alimlerinden olan es-Sabuni daima fâtihalarla anılmaya devam edecektir.

Eserleri:

Meşhur alimin pek çok eseri olmakla birlikte öne çıkan bazı eserleri şu şekildedir:

  • Safvetü’t Tefâsir
  • Ravaiiu-l Beyân fi: Tefsir-i Ayati-l Ahkâm min el-Kur’ân
  • Kabesün Min Nûri’l Kur’ân’ıl Kerim
  • Îcâzü’l-Beyân fi Makâsıd’ı Suveri-l Kur’ân
  • El Muktataf min Üyunit-t-Tefsir
  • Muhtasar-ı Tefsir-i Taberi 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul