KÜRTÇE YAYGIN KULLANILAN 250 KELİME | İlim ve Medeniyet

Avatar photoDavut Ufuk Erdoğan6 Mart 202421min0

KÜRTÇEDE KULLANILAN EN YAYGIN 250 KELİMEYİ TÜRKÇELERİ İLE BİRLİKTE HAZIRLADIĞIMIZ TABLOMUZ UMARIM FAYDALI OLUR…

 

Min  Ben
Tu  Sen
Ew  O
Em  Biz
Hûn  Siz
Ewan  Onlar
Heval  Arkadaş
Xwendekar  Öğrenci
Malbat  Aile
Roj  Gün
Sal  Yıl
Zarok  Çocuk
Jin  Kadın
Mêr  Erkek
Pesnê  Öğretmen
Kar  İş
Der  Ev
Bajar  Şehir
Welat  Ülke
Navçe  İlçe
Gund  Köy
 Yol
Çar  Dört
Pênc  Beş
Heft  Yedi
Neh  Dokuz
Deh  On
Hezar  Bin
Sed  Yüz
Hezarî  Binlik
Du Hezar  İki Bin
Çar Hezar  Dört Bin
Sê Hezar  Üç Bin
Pênc Hezar  Beş Bin
Heft Hezar  Yedi Bin
Neh Hezar  Dokuz Bin
Deh Hezar  On Bin
Sed Hezar  Yüz Bin
Milyon  Milyon
Milyar  Milyar
Zarokî  Çocukluk
Ciwanî  Gençlik
Zanîn  Bilmek
Fikir  Fikir
Hewce  İhtiyaç
Dil  Kalp
Dilovan  Sevgi
Xemgîn  Üzgün
Xemgîn  Mutlu
Rast  Doğru
Mal  Mal
Pesin  Öğretmek
 Gelmek
Dîtin  Görmek
Bûn  Olmak
Gotin  Söylemek
Kirin  Yapmak
Nekin  Almak
Derketin  Çıkmak
Çûn  Gitmek
Hatin  Gelmek
Xwestin  İstemek
Hewes  İstek
Şev  Gece
Roj  Gün
Sibê  Sabah
Havîn  Bahar
Payîz  Sonbahar
Zivistan  Kış
Çav  Göz
Gul  Gül
Stran  Şarkı
Nav  İsim
Paşî  Sonra
Peyv  Kelime
Helwest  Karar
Wate  Anlam
Hêvî  Umut
Pir  Çok
Bişopîn  Unutmak
Peyda  Bulmak
Hîn  Henüz
Heta  Kadar
Her  Her
Wek  Gibi
Di  İçinde
Bi  İle
Ji  Den
Li  De
Hev  Birbirine
Bi Hev Re  Birlikte
Ji Bo  İçin
Her Çend  Ne Kadar
Helbet  Elbette
Hinek  Bazı
Hwd.  Ve Benzeri
Çi  Ne
Çawa  Nasıl
Kîjan  Hangi
Çima  Neden
Keç  Kız
Kur  Oğlan
Jiyan  Yaşam
Aram  Rahat
Baş  İyi
 Yok
Xêr  Zarar
Bawer  İnanmak
Nizane  Bilmiyor
 Bu
Ew  Şu
 O
Evan  Bunlar
Wan  Onlar
Evîn  Aşk
Xemgîn  Mutsuz
Xweş  Mutlu
Qîz  Kız
Xort  Delikanlı
Çol  Genç Kız
Keçik  Kız Çocuğu
Kurê  Oğlan Çocuğu
Bav  Baba
Dayik  Anne
Xwîn  Kan
Ax  Ağaç
Berx  Dağ
Çiyayê  Deniz
Çem  Nehir
Rojekê  Bir Gün
Salan  Yıllarca
Salan  Yıllık
Mehekê  Bir Ay
Rojan  Günlerce
Heftan  Haftalarca
Salan  Yıllar
Saet  Saat
Deqîqeyan  Dakikalarca
Hefteyekê  Bir Hafta
Çirûska  Ders
Mal  Mal
Malbat  Aile
Malbatê  Ailesi
Malbatên  Aileler
Mêr  Erkek
Mêran  Erkekler
Jin  Kadın
Jinan  Kadınlar
Zarok  Çocuk
Zarokan  Çocuklar
Heval  Arkadaş
Hevalên  Arkadaşlar
Xwendekar  Öğrenci
Xwendekarên  Öğrenciler
Kar  İş
Karê  İşi
Karên  İşler
Der  Ev
Derê  Evi
Derên  Evler
Bajar  Şehir
Bajarê  Şehri
Bajarên  Şehirler
Welat  Ülke
Welatê  Ülkesi
Welatên  Ülkeler
Navçe  İlçe
Navçeya  İlçesi
Navçeyên  İlçeler
Gund  Köy
Gundê  Köyü
Gundan  Köyler
 Yol
Rêyê  Yolu
Rêyên  Yollar
Çar  Dört
Çarê  Dörtü
Çarên  Dörtler
Pênc  Beş
Pêncê  Beşi
Pêncan  Beşler
Heft  Yedi
Heftê  Yedisi
Heftan  Yediler
Neh  Dokuz
Nehê  Dokuzu
Nehan  Dokuzlar
Deh  On
Dehê  Onu
Dehan  Onlar
Hezar  Bin
Hezarê  Bini
Hezarên  Binler
Sed  Yüz
Sedê  Yüzü
Sedên  Yüzler
Hezarî  Binlik
Hezarîyê  Binliği
Hezarîyên  Binlikler
Du Hezar  İki Bin
Du Hezarê  İki Bini
Du Hezaran  İki Binler
Çar Hezar  Dört Bin
Çar Hezarê  Dört Bini
Çar Hezarên  Dört Binler
Sê Hezar  Üç Bin
Sê Hezarê  Üç Bini
Sê Hezarên  Üç Binler
Pênc Hezar  Beş Bin
Pênc Hezarê  Beş Bini
Pênc Hezarên  Beş Binler
Heft Hezar  Yedi Bin
Heft Hezarê  Yedi Bini
Heft Hezarên  Yedi Binler
Neh Hezar  Dokuz Bin
Neh Hezarê  Dokuz Bini
Neh Hezarên  Dokuz Binler
Deh Hezar  On Bin
Deh Hezarê  On Bini
Deh Hezarên  On Binler
Sed Hezar  Yüz Bin
Sed Hezarê  Yüz Bini
Sed Hezarên  Yüz Binler
Milyon  Milyon
Milyonê  Milyonu
Milyonan  Milyonlar
Milyar  Milyar
Milyarê  Milyarı
Milyarên  Milyarlar
Zarokî  Çocukluk
Zarokîyê  Çocukluğu
Zarokîyên  Çocukluklar
Ciwanî  Gençlik
Ciwanîyê  Gençliği
Ciwanîyên  Gençlikler
Zanîn  Bilmek
Zanîyê  Bilgisi
Zanîyên  Bilgiler
Fikir  Fikir
Fikirê  Fikri
Fikirên  Fikirler
Hewce  İhtiyaç
Hewceyê  İhtiyacı
Hewceyên  İhtiyaçlar
Dil  Kalp
Dilê  Kalbi
Dilên  Kalpler
Dilovan  Sevgi
Dilovanî  Sevgisi
Dilovanîyên  Sevgiler

 

 Davut Ufuk Erdoğan

Avatar photo

Davut Ufuk Erdoğan

Mimarlık / Tarih / Sanat Felsefesi / Kamu Yönetimi


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul