Kategori: HUKUK

Avatar photoKonuk Yazar11 Ekim 2018
tbmm-yeni-anayasa-yapabilir-mi_1446873691.jpg

9min0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasası 1921 Anayasası olan Teşkilat-ı Esasi, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişten hemen sonra ortaya çıkması ve dar zamanlı aceleye getirilmiş bir anayasa olmasından ötürü günümüzdeki anayasa tanımını tam karşılamamaktadır. 1921 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti’nin tek yumuşak anayasasıdır. Bu anayasanın en büyük eksiklerinden biri ise; bireylerin hak ve ödevlerine yer verilmemesidir. 1921 Anayasası’nı […]

Avatar photoKonuk Yazar10 Ekim 2018
f363db63aef7fb43f94f043df2650-1024x682.jpeg

28min0
​Hegel was lived in a century which includes several important events such as historical and intellectual. French Revolution and Industrial Revolution set good examples to these events. At that time, in Europe there were wars. Because of these, countries didn’t complete their political configuration, so French Revolution and Industrial Revolution affected the European countries socially […]

Avatar photoNasrettin GÜNEŞ20 Ocak 2018
DPohnmvX0AIDuLS.jpg

33min0
GİRİŞ İnsani Müdahale, Sovyetlerin dağılmasıyla karşımıza daha çok çıkan bir kavram olarak uluslararası ilişkilerde ve uluslararası hukukta önemli bir konudur. Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşmasında yer almayan ve Güvenlik Konseyi’nin inisiyatifine bırakılan insani müdahale ile herhangi bir devlette meydana gelen; ciddi boyutlardaki insan hakları ihlallerinin veya insani felaketlerin ortaya çıkması durumunda Güvenlik Konseyi çözüm sağlamak için […]

Türkiye-Büyük-Millet-Meclisi-1024x625.jpg

3min0
Meclis Araştırması: Anayasanın tanımına göre meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Meclis araştırması açılmasında genel görüşme açılmasındaki hükümler uygulanır. Bu konudaki görüşmelere hükümet siyasi parti grupları ve istemde bulunan milletvekillerinden birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi katılabilir. Komisyon gerekli gördüğü kamu kurumlarından ve uygun bulacağı uzmanların […]

Avatar photoOktay KAYMAK11 Aralık 2017
cyberspace-1200x545_c-1024x465.png

36min1
GİRİŞ  21. yüzyılda, bilişim teknolojisindeki gelişmeler geleneksel savaş yöntemlerini değiştirmiştir. Bu teknolojik dönüşüm ile beraber devletlerin savunma ve saldırı amaçlı gösterdikleri refleksleri ve kullandıkları silahları da değiştirmiştir. Siber savaş ve saldırılar olarak tanımlanan bu yeni durum ağlar üzerinden bilgi edinme, saldırı, zarar verme, yok etme, kontrol etme gibi yöntemlerle hedeflerine odaklanmıştır. Teknolojinin yaygınlaşması, ucuz olması saldırıların […]

Avatar photoNasrettin GÜNEŞ9 Aralık 2017
NSANİ-MÜDAHALE-VE-SOMALİ-ÖRNEĞİ.jpg

13min0
İnsani müdahale kavramı uluslararası hukukta genel olarak, “Bir veya birkaç devletin ya da bir uluslararası örgütün, bir başka devletin vatandaşlarını bu devlette yer alan yaygın insan hakları ihlallerine karşı korumak amacıyla kuvvet kullanma tehdidinde bulunması veya kuvvet kullanması” [1] anlamında kullanılmaktadır. İnsani Müdahale, Sovyetlerin dağılmasıyla karşımıza daha çok çıkan bir kavram olarak uluslararası ilişkilerde ve uluslararası […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet8 Kasım 2017
Türkiye-Cumhuriyeti-Vatandaşlığı-Pasaport.jpg

1min0
Vatansız Kişi Kimlik Belgesinin kişilere sağladığı hak ve güvenceler Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenmiştir. Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip kişiler: Kanunda yer alan ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunmak, Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmemek, Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulmak, Çalışma izniyle ilgili iş […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet26 Eylül 2017
TBMM-GENEL-KURULU.jpg

4min0
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin görevleri bazı durumlarda kendiliğinden sonlanır, bazı durumlarda ise olağan dışı olarak düşer. Ölüm, bir sonraki seçim dönemi için seçimlerde aday olmama veya aday olup seçilememe durumlarında üyelerin milletvekilliği kendiliğinden sona ermektedir.[1] 1995 yılında yapılan anayasa değişikliği ile partisinden istifa ederek başka bir partiye geçen milletvekili ve Bakanlar Kurulu’nda yer alan […]

TBMM-Genel-Kurulu_AA.jpg

7min0
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin daha iyi çalışması, çalışmalarının aksamaması, üyelerinin görevlerini serbestçe ve güvende yürütebilmeleri amacıyla milletvekillerine anayasamızda bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. Parlamento üyelerini görevlerini serbestçe yerine getirmesini sağlamak amacıyla tanınan bu ayrıcalıklar yasama bağışıklıkları ya da  parlamenter muafiyetler olarak da adlandırılır. TBMM üyeleri, milletvekili vasfına kavuştuklarında yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı olmak üzere iki tür yasama […]

Avatar photoAydın GÜVEN8 Haziran 2017
Napolyon-Bonaparte.jpg

8min2
The code should be one law for everyone! Kod Napolyon adıyla bilinen Napolyon Kanunları; Napolyon Bonaparte’nin hazırlattığı medeni kanun metnidir. Napolyon’un isteğiyle Fransa da hazırlanmış ve 1804 yılında yürürlüğe girmiştir. Napolyon 1799’da Fransa’nın yararlandığı mevcut kanunları incelediğinde bunların yetersiz olduğu sonucuna varmış ve bir anlamda da kendi statüsünü sağlamlaştırmak amacıyla sözde herkese hitap edecek yeni […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul