İPTAL EDİLEN İLİM VE MEDENİYET İFTARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME | İlim ve Medeniyet

Avatar photoİlim ve Medeniyet10 Nisan 202215min2

Esselamü aleyküm;

Aziz Dostlar, Kıymetli İlim ve Medeniyet Gönüldaşları;

“Geleneksel İlim ve Medeniyet İftarı” programına ilişkin, organizasyonun bu seneki Etkinlik Koordinatörlüğü olarak siz dostlarla bazı hususları paylaşmak istiyoruz;

Malumunuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlim ve Medeniyet Topluluğu bünyesinde, kurulduğu 2014 yılından bugüne kadar geçen sürede sosyal ve kültürel faaliyetler, insani yardım faaliyetleri, akademik gelişim faaliyetleri, gelişim atölyeleri, yayıncılık faaliyetleri vb. pek çok faaliyet yürütülmüştür.

2017 yılında ilki yapılan, pandemi döneminde dahi geleneği bozmamak adına Afrika Kıtasına taşınan “Geleneksel İlim ve Medeniyet İftarı” organizasyonumuz hepinizin malumu olduğu üzere bu sene yapılamayacaktır. Şimdi sizlere aşağıda adım adım etkinliği planlama sürecimizi anlatmak istiyoruz.

 

 1. Öncelikle Ocak ayı başında İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlim ve Medeniyet Topluluğundaki kardeşlerimiz pandeminin seyrinin hafiflemesinden dolayı iftar organizasyonunu bu sene Medeniyet Üniversitesinde yapmak üzere niyetlerini ortaya koymuşlardır.
 2. Devam sürecinde gerekli ön çalışmalarını yaparak bir organizasyon dosyası oluşturmuşlardır. Diğer tüm iftarlarda olduğu üzere sponsorluk ve organizasyon süreçlerini yürütmek üzere bir organizasyon komitesi kurmuşlardır.
 3. Hazırladıkları dosyalarını yine İstanbul Medeniyet Üniversitesi mezunları ve mensupları tarafından kurulan İlim ve Medeniyet Derneği Yönetim Kuruluna işbirliği ve sponsorluk desteği almak üzere sunmuşlardır.
 4. İlim ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu bu süreçleri dernek adına organize etmek, gerekli finansmanı temin etmek, işbirliği süreçlerini yürütmek üzere dernek Yönetim Kurulundan 3 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mezununu görevlendirerek 11 kişilik iftar organizasyon komitesine dâhil etmiştir.
 5. Mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Üniversitemizde yine bizatihi kuruluşunda yer aldığımız topluluk ile beraber bu seneki iftarı organize etmek bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.
 6. Geçen süre içerisinde iftar organizasyon komitesi ile beraber ( 3 kişi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mezunu, 8 kişi İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrencisi) beş ayrı toplantı yapılmıştır.
 7. Mart ayı başında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri Sn. Doç. Dr. Ekrem TAK ile İlim ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmede olası işbirliği imkânları konuşulmuş, her sene yapılan İlim ve Medeniyet İftarının bu sene de yapılması yönünde izahatlar verilmiş 14 Nisan tarihinde yapılmasının uygun olacağı yönünde karşılıklı karar kılınmıştır. Sn. Hocamız ile geçmiş senelerde yapılan etkinliklerimizi içeren tanıtım materyalleri de paylaşılmıştır.
 8. Devam eden süreçte sponsorluk ve işbirliği süreçlerine başlanmış 8 ayrı sponsor/işbirliği yapılacak kurum belirlenmiş ve 14 Nisan tarihi için tüm organizasyon planlanmıştır.
 9. 30 Mart tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesine resmi başvuru yapılmıştır.
 10. İftar tarihi yaklaştığından 4 Nisan günü Genel Sekreterlik Makamına verilen dilekçenin akıbetini öğrenmek üzere İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlim ve Medeniyet Topluluğu adına başkan yardımcısı gerekli başvuruyu yapmış, akabinde Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığına gönderilmek suretiyle sürecini oradan takip etmesi istenmiştir. Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı etkinlik için izin vermeyeceklerini iletmiştir. Arkadaşımızın gerekçesini sorması üzerine herhangi bir gerekçe belirtmeksizin bu işlerin Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Ali Ramazan TAK’ın talimatıyla yürüdüğünü, sormak istiyorsa gidip oradan sorması gerektiğini kaba ve üslupsuz bir tavır takınarak arkadaşımıza iletilmiştir.
 11. Topluluk adına Başkan Yardımcısı arkadaşımız Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Ali Ramazan TAK’a ulaşmış ve söz konusu durumu kendisine izah etmiştir. Konuya ilişkin yapılan hazırlıklar ve işbirliği süreçleri anlatılmış, konuya ilişkin daha önce Genel Sekreterin bilgilendirildiği hususunu da kendisine söylemiştir.
 12. Genel Sekreter Yardımcısı 12 Nisan tarihinde Üniversitenin bir iftar organize edeceğini dolayısıyla Üniversite iftarının katılımcı sayısının düşeceğini gerekçe göstermek suretiyle iftar organizasyonu için izin vermeyeceklerini iletmiştir.
 13. Akabinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri Sn. Doç. Dr. Ekrem TAK’ın öncelikle makamı aranarak özel kalemine durumu izah etmek üzere bilgi verilmiş ve görüşme talep edilmiştir.
 14.  Devam eden süreçte 5-6-7 Nisan tarihlerinde Sn. Genel Sekretere direkt arama ve whatsapp yoluyla da ulaşılmış. Sn. Genel Sekretere konu aktarıldığında ilk önce iznin verilmemesinin sebebine kendisi de şaşırmış ve makul bulmamış görüşme sağlamak için ek süre istemiştir.
 15.  7 Nisan günü Sn. Genel Sekreter tarafımıza geri dönüş yapmıştır. Yaptığı görüşmeler sonucunda 14 Nisan tarihinde izin vermeyeceklerini ve Üniversitenin yaptığı iftara dahil olmamızı, katılımcı sayısını düşürme ihtimalimizi vb. hususları yeniden hatırlatmak suretiyle izin vermeyeceklerini bir kez daha hatırlatmıştır.
 16. Devam eden süreçte Sn. Genel Sekretere izin verilmemesine ilişkin gerekçenin makul olmadığı, meselenin daha makul alternatiflerle çözülebileceği hususu anlatılmıştır. Burada tarihin değiştirilmesi meselesi gündeme gelmiş ancak en erken mümkün tarihin bir sonraki hafta olacağı konuşulmuştur.
 17. Ancak bir sonraki haftanın sınav haftası olması itibariyle, programı organize eden arkadaşların da öğrenci olduğu göz önüne alındığında iftar programının 1 hafta süreyle tehir edilmesinin mümkün olamayacağı, bunun yanı sıra 8 ayrı sponsor/işbirliği yapılan kurum olduğu bunların bir sonra ki hafta için aynı sponsorluk ve işbirliği koşullarını sağlamadığı/sağlayamayacağı, hava durumunun açık havada program yapmaya elverişli olmadığı hususları izah edilmiştir.
 18. Üniversitemizin makul olmayan bir gerekçe ile bunca emeği ve organizasyonu hiçe sayarak izin vermemesinin anlaşılmadığı, bu şartlar altında organizasyonu gerçekleştirmemizin mümkün olmadığı, 2 aydır emek verilen tüm hazırlık süreçleri tamamlanan programı başka bir vakte ya da mekâna tehir edilemeyeceği için iptal edilmek zorunda kalındığı, üniversite yönetimimizin tüm süreçleri öğrenciler tarafından yürütülen, maddi hiç bir destek talep edilmeyen bu organizasyona mantığa sığmayacak bir gerekçe nedeniyle müsaade etmemesi bizleri ziyadesiyle üzdüğü ve üniversite yönetiminin öğrencilerine yönelik bakış açısını sorgulamamıza neden olduğu, üniversitenin öğrenciler eliyle ve öğrencilere yönelik ilk iftar programını icra eden topluluk olmamız nedeniyle mensuplarımız ve mezunlarımızla paylaşacağımız bizatihi Sn. Genel Sekretere ifade edilmiştir.
 19. İftar organizasyonun Üniversitemizin izin vermemesinden dolayı iptal edildiği 8 Nisan tarihinde tüm sponsor ve paydaşlara haber verilmek suretiyle iletilmiştir.
 20. Duruma ilişkin bir duyuru metni yayınlanmak suretiyle organizasyonun yapılamayacağı bu durumun Üniversitemizin izin vermemesinden kaynaklı olduğu ve makul olmayan keyfi kararlar verildiği bu durumdan rahatsızlık yarattığı mezun ve mensuplarımıza duyurulmuştur.

 

Kıymetli dostlar, süreç yukarıda anlatılan 20 maddeden ibarettir. Bunun dışında sosyal medyada tartışmaya konu olan bazı maddelere de açıklık getirmek isteriz;

Öncelikle okuldan temizlik personeli, güvenlik personeli vs. istenmemiştir. Masa ve sandalye de istenmemiştir. Sadece yemek dağıtmak üzere yemek dağıtma masası istenmiştir. Yemek dağıtma aparatı, ses sistemi ve aydınlatmaların yeşil alana çevrilmesi imkânlar dâhilinde dilekçe ekinde talep edilmiştir.  Kaldı ki Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı personelince bunların tedarik edilemeyeceği bilgisi verildiğinde, 2 yeni sponsor ayarlanmak suretiyle ses sistemi ve yemek dağıtma aparatları temin edilmiştir. İftar organizasyonumuzda masa sandalye kullanılmamakta olup yere hasırlar serilmektedir. Hasır temini ise camilerden yapılmaktadır. Alanın temizliği yemeklerin dağıtımı doğrudan öğrenciler tarafından organize edilmektedir.  Bu program daha önce de aynı alanda defalarca yapılmıştır. Ve hiçbir sorun çıkmamıştır.   İftar organizasyonu doğrudan mezunlar tarafından yapılmış değildir. Okulun topluluğu tarafından organize edilmiş öğrenci kardeşlerimizin network ve sponsorluk süreçlerine mezunlar tarafından destek olunmuştur. Kaldı ki mezunları bu okuldan uzak ve beri değildir. Onlar da bu üniversitenin bir parçasıdır.  Üniversite mezunlarının üniversitede bir program yürütülmesine destek vermesi gayet doğal bir durumdur.

Her şey bir yana sosyal medyada konuşulan bu konuların hiçbirisinin mezkûr itirazımıza ilişkin değildir.  Bizim anlamadığımız konu şu olmuştur: İftara neden izin verilmemiştir? İzin verilmeme gerekçesi olarak zikredilen hususu neden böyle akıl dışıdır? Neden okulda daha fazla iftar verilmesin? Her gün iftar olsa kötü mü olur?  Yüksek katılım ve itibara konu edilen şey nedir? Meselemiz iftar ve kardeşlik iklimi mi yoksa başa bir şey mi? Neden hayırda yarışmayalım?

Ancak durum sosyal medya üzerinde çok farklı bir hale bürünmüştür. Sayın Genel Sekreter doğrudan bizleri müfteri olmakla, yalancılıkla, haksızlık yapmakla vb. şeylerle itham etmiştir. Bu durum bizi ziyadesiyle üzmüş mensubu/mezunu olmaktan gurur ve onur duyduğumuz okulumuz namına utandırmıştır.

Netice-i kelam; Baktıkça gurur duyacağınız bir işe girişmek hayalle başlar. Onu, ortak hayalin inançlı sahipleri sırtlayıp gerçeğe dönüştürür. Ondan sonrası disiplin ve istikrara kalır. Bütün İslam dünyasında ve hassaten Türkiye’de ayaklarını yere sağlam basarak bir şeyler yapmaya çalışmak, onu sürdürmek ve devamlı hale getirip kalıcı bir esere dönüştürmek kolay olmaz. Çabuk sıkılır, yönünüzü kaybeder, pusulanızı şaşırırsınız. Rabbim ayaklarımızı istikamet üzere sabit kılsın. Utandırmasın. Emekleri zayi etmeyen Rabbimize sonsuz hamd, Resulüne salat u selam ederiz.

Aşağıda programı organize ederken hazırladığımız zihin haritası ve organizasyon planını, detayları izah etmek üzere dikkat ve tensiplerinize arz ediyoruz.

Vesselam….

 

Etkinlik Koordinatörlüğü

İFTAR İÇİN HAZIRLANAN ZİHİN HARİTASI

ORGANİZASYON ŞEMASI

ZAMAN ÇİZELGESİ

 

2 comments

 • Serdar Tunçez

  11 Nisan 2022 at 13:24

  Yazık bu üniversiteye

  Yanıt

 • hilal

  12 Nisan 2022 at 00:12

  bunca emeğe yazık edenlere yazıklar olsun

  Yanıt

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul