İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ-1 ÇIKTI! | İlim ve Medeniyet

Arkadaşlar Müjde!!!

Uzun bir süredir yazar Metin Kutlu ve yazarımız Ozan Dur’un üzerinde çalıştıkları yeni kitapları İbraniceyi başlangıç seviyesinden (A1) ileriye seviyeye (B2 dahil) kadar öğretmeyi hedefleyen İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ adlı serisinin iki cildi çıkmıştır Kitap setimiz alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır ve İbraniceye artan ilgiyi karşılayacak düzeydedir.
Kitabı diğer kitaplardan ayıran özellikler;
İbranice Öğreniyorum Seti, dört seviyeye ayrılmış olup, 1.Cilt A1, 2.Cilt A2, 3.Cilt B1, 4.Cilt ise B2 seviyesini oluşturmaktadır. Her bir seviyede önce gramer konusu örnek cümlelerle anlatılmakta, sonra okuma parçaları ve diyaloglar verilmektedir. Öğrenilen konuların pekiştirilmesi için çok sayıda alıştırma ve seviye tespit sınavı bulunmaktadır. A1 seviyesi olan 1.ciltte İbranice harfler ve harekeler (nikudlar), hangi dil öğrenilirse öğrenilsin mutlaka bilinmesi gereken, günlük hayatta pratikte işimize yarayacak konulardan olan selamlaşma, nasıl olduğunu, nereli olduğunu, mesleğini ve yaşını sorma gibi tanışmada kullanılan deyimler, kalıp ifadeler ve kelimeler verilmiştir. Gramer konuları olarak şahıs zamirleri, işaret zamirleri, sıfatlar, var yok ifadeleri, benim var, senin var, benim yok, senin yok ifadeleri, günlük hayatımızda çok sık kullandığımız 30’a yakın fiilin kullanımı, alıştırmalar, en sonda gramer özeti ve öğrenilen bilgilerin ölçüldüğü A1 Seviye Tespit Sınavı bulunmaktadır.
A2 seviyesi 2.ciltte Zarflar, Fiillerin Kökleri, Yedi Fiil Çatısı (Paal, Piel, Hif’il, Hitpael, Nif’al, Pual, Huf’al) hakkında bilgi verilmiş, bu yedi fiil çatısının şimdiki/geniş zaman ve geçmiş zaman çekimleri ve kullanımları gösterilmiş, örnek cümleler,okuma parçaları ve bu fiillerin kullanıldığı pratik konuşma örnekleri verilmiş, alıştırmalarla gramer konuları pekiştirilmiştir. Ayrıca son bölümde A2 seviyesinde bilinmesi gereken bilgilerin ölçüldüğü A2 Seviye Tespit Sınavı bulunmaktadır.
B1 seviyesi 3.ciltte; İsim Tamlaması, Edatlar ve Bağlaçlar, 7 fiil çatısının Gelecek Zaman çekimleri, Modal Filler, Emir Fiil, İsim Fiil (Gerund), Üstünlük ve En Üstünlük Yapıları (Comperative-Superlative) gibi gramer konuları işlenecek, örnek cümleler, okuma parçaları, diyaloglar ve alıştırmalarla konular pekiştirilecektir. En sonda da B1 Seviye Tespit Sınavı olacaktır.
B2 seviyesi olan 4.kitapta ileri düzey gramer konuları olan Şart Cümleleri (Conditionals), Dolaylı Aktarım (Indirect Speech), İlgi Cümleleri (Relative Clauses), Zaman Cümleleri, Amaç Cümleleri, Sebep Cümleleri, Sonuç Cümleleri, Dilek Kipi işlenecek, okuma parçaları, diyaloglar ve alıştırmalarla konular pekiştirilecektir. En sonda B2 Seviye Tespit Sınavı olacaktır.
Dört cilt tamamlandığında okuyucu rahat bir şekilde İbranice konuşacak, sözlük yardımıyla İbranice kitap ve gazeteleri okuyacak ve anlayacaktır. İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ’ni bitirdikten sonra yapılacak olan, bolca İbranice hikaye kitabı, gazete okumak, internetten film ve haberler izleyerek İbranicemizi ilerletmeye çalışmak olacaktır. Takip edilebilecek olan internet siteleri gazete, YouTube ve çizgi film kanallarının listesine kitabımızın sonunda ekler kısmında yer verilmiştir.

Kitabı satın almak için tıklayınız

Kitap kimlere hitap ediyor

 • İbraniceyi sadece gramer olarak değil, pratik olarak da öğrenmek isteyenler
 • İbraniceyi başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar öğrenmek isteyenler
 • Ülkemizde çok az kişinin bildiği bir dili öğrenmek isteyenler
 • Filistin, İsrail ve Ortadoğu’da olup bitenleri öğrenmek isteyenler
 • İsrail’in Filistin ve Ortadoğu politikalarını ilk kaynaktan öğrenmek isteyenler
 • İsrail yazılı ve görsel medyasını takip etmek isteyenler
 • İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde tefsir ve dinler tarihi alanında
  Yahudilikle ilgili yüksek lisans veya doktora yapanlar
 • Uluslararası İlişkiler alanında İsrail hakkında akademik çalışma yapanlar
 • İsrail ile ticari ilişkileri olan şirketlerde çalışanlar
 • İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyanlar
 • Tevratı ana dilinden okumak isteyenler

Kitap içerisinden görseller

 

 

 

 

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul