FARSÇA TEMEL FİİLLER | İlim ve Medeniyet

 

Türkçesi Geniş Zaman Fiilin Mastarı
Gelmek آی

Ay

آمدن

Ameden

Getirmek آور

Aver

آوردن

Averden

Öğrenmek آموز

Amuz

آموختن

Amuhten

Durmak ایست

İst

ایستادن

İstaden

Düşünmek اندیش

Endiş

اندیشیدن

Endişiden

 

Düşmek افت

Oft

افتادن

Oftaden

Atmak انداز

Endaz

انداختن

Endahten

Affetmek, bağışlamak بخش

Bahş

بخشیدن

Bahşiden

Dokumak, örmek باف

Baf

بافتن

Baften

Yağmak بار

Bar

 باریدن

Bariden

Oynamak باز

Baz

باختن

Bahten

Kapamak بند

Bend

بستن

Besten

Kesmek بر

Bor

بریدن

Boriden

Götürmek بر

Ber

بردن

Borden

Uçmak پر

Per

پریدن

Periden

Pişirmek پز

Pez

پختن

Pohten

Giyinmek پوش

Puş

پوشیدن

Puşiden

Beğenmek پسند

Pesend

پسندیدن

Pesendiden

Serpmek پاش

Paş

پاشیدن

Paşiden

Korkmak ترس

Ters

ترسیدن

Tersiden

Yapabilmek توان

Tevan

توانستن

Tevanisten

Dönmek چرخ

Çerh

چرخیدن

Çerhiden

Yemek yemek خور

Hor

خوردن

Horden

Okumak خوان

Han

خواندن

Handen

Uyumak خواب

Hab

خوابیدن
Habiden
Gülmek خندخند

Hend

خندیدن

Hendiden

Satın almak خر

Her

خریدن

Heriden

İstemek خواه

Hah

خواستن

Hasten

Vermek ده

Deh

دادن

Daden

Görmek بین

Bin

دیدن

Diden

Sahip olmak دار

Dar

داشتن

Daşten

Gitmek رو

Ro

رفتن

Reften

Dökmek ریز

Riz

ریختن

Rihten

Vurmak زن

Zen

زدن

Zeden

Yakmak سوز

Suz

سوختن

Suhten

Olmak شو

Şo

شدن

Şoden

Duymak شنو

Şeno

شنیدن

Şeniden

Kırmak شکن

Şeken

شکستن

Şekesten

Yıkamak شوی

Şuy

شستن

Şosten

Satmak فروش

Furuş

فروختن

Furuhten

Yapmak کن

Kon

کردن

Kerden

Öldürmek کش

Koş

کشتن

Koşten

Dikmek, ekmek کار

Kar

کاشتن

Kaşten

Çalışmak, çabalamak کوش

Kuş

کوشیدن
Kuşiden
Göç etmek کوچ

Kuç

کوچیدن

Kuçiden

Çizmek, çekmek کش

Keş

کشیدن

Keşiden

Koymak گذار

Gozar

گذاشتن

Gozaşten

Geçmek گذر

Gozer

گذشتن

Gozeşten

Kaçmak گریز

Goriz

گریختن

Gorihten

Ağlamak گری

Geri

گریستن

Geristen

Dolaşmak گرد

Gerd

گشتن
geşten
Söylemek, demek گو

Gu

گفتن

Goften

Almak گیر

Gir

گرفتن

Giriften

Titremek لرز

Lerz

لرزیدن

Lerziden

Ölmek میر

Mir

مردن

Morden

İçmek نوش

Nuş

نوشیدن

Nuşiden

Yazmak نویس

Nevis

نوشتن

Neveşten

Oturmak نشین

Neşin

نشستن

Neşesten

İnlemek نال

Nal

نالیدن

Naliden

Bakmak نگر

Neger

نگریستن

Negeristen

Korkmak هراس

Heras

هراسیدن

Herasiden

Bulmak یاب

Yab

یافتن

Yaften

 

Ayrıntılı bilgi için Ahmad Jabbari’nin Farsça’da en önemli mastarlar, zamanlar ve fiiller kitabına bakınız!

FARSÇA GENİŞ ZAMAN FİİL KÖKLERİ & ZAMANLAR & KİPLER

İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ A2 SEVİYESİ ÇIKTI!

FİLİSTİN LEHÇESİ HAKKINDA BİLGİ

İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ-1 ÇIKTI!

Dosyanın pdf halini de paylaşıyorum

FARSÇA 4 BİN KELİME

Farsça Temel Fiiller

FARSÇA 250 FİİL

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 MÜ'den mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (7), dillere dair


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul