Cennet Mekân Sultan Murat Han-ı Râbi’ Hazretlerinin Darâat-kârâne ve Mülûkâne Bir Münacâtı – Ali Emîrî Efendi

0

Cennet Mekān Sulṭān Murād Ḫan-ı Rābiʿ Ḥażretleriniŋ Ḍarāʿat-kārāne ve Mülūkāne Bir Münācātı

İlāhī ʿizzetiŋ ḥakkı beni luṭfuŋla yād eyle

Açıp ṭabʿ-ı ḥazīnim gül gibi ḫāṭır-güşād eyle

 

Ṭarīk-i müstaḳīme girdirip āʿlā ve ednāyı

Şerīʿatden ayırma fiʿilimiz ʿadl ile dād eyle

 

Muẓaffer ḳıl hemīşe düşman üzere ehl-i islāmı

ʿAdüvvüyü ser-nigūn ile bizi nuṣretle şād eyle

 

Murādım üzere devr etsin felek Yā Rabb luṭfuŋla

Niẓām-ı mülk için inʿām ve iḥsānıŋ ziyāde eyle

 

Murādī bendeŋi ayırma Yā Rab luṭf u cūduŋdan

Murādın vėr murādı üzere luṭf ėt ber-murād eyle

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

PDF’si:

Cennet Mekān Sulṭān Murād Ḫan-ı Rābiʿ Ḥażretleriniŋ Ḍarāʿat-kārāne ve Mülūkāne Bir Münācāt

KAYNAKÇA:

Cennet-Mekân Sultan Murat Han-ı Râbi’ Hazretlerinin Darâat-kârâne ve Mülûkâne Bir Münacâtı -İstanbul: Ali Emîrî Efendi, 1336 [1920], Tarih ve Edebiyat [Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası],cilt: III, sayı: 31, sayfa: 909

Leave A Reply