Yazar: Yusuf Taner KILAVUZ

Ckz8ZfRUYAIUJnl.jpg

12min0
ÇİN EKONOMİSİ* Yusuf Taner KILAVUZ Önemli ve ilginç gelişmelerin birçoğu Çin’de bulunmaktadır. Ama biz çok az şey duymaktayız veya Çin’e olan düşmanlık yüzünden bunu tahrip etmekteyiz. Çin’in ekonomik yönden en önemli olayı herkesi iş başına çağırmak ve herkesin çalışabileceği koşullar yapmaktı. Bu dönemde modern sermaye mallarına büyük önem verilirdi. Sadece istihdam seviyesi değil, verimlilik seviyesini […]

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ28 Eylül 2017
s-d5d1241af6d6c8482268657258206201aef1297b.jpg

6min1
Türkiye ve Almanya, 1. dünya Savaşından yenilgi ile çıkmış ve savaş sonunda yapılan antlaşmalar bu iki ülkeyi zor şartlar altında bırakmıştı. Türkiye verdiği Kurtuluş Mücadelesi ile bu zor şartları kısa sürede aşabilmişti. Fakat Almanya’nın Versay’ın zincirlerinden kurtulması epey zaman almıştı. Adolf Hitler’in iktidara geldiği zaman yaptığı ilk faaliyet mevcut statükoyu reddetmek olmuştur. Oluşturulacak yeni Almanya, […]

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ31 Mayıs 2017
sevr-antlasma-haritasi-1024x561.jpg

10min1
İtilaf devletlerinin Birinci Dünya Savaşı’nı kaybeden devletlerle yapacakları barışın şartlarını kararlaştırmak üzere 18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı toplandı. Konferans gündemindeki konuların en önemlisi Osmanlı Devleti’yle yapılacak barışın şartlarını kararlaştırmaktı. Galipler, “Doğu Sorunu”nu çözmek, diğer bir ifadeyle Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması konusunda görüş birliği içindeydi Konferansta Yunan emperyalizminin Türkiye üzerindeki emellerini VENİZELOS dile getirdi. Konferansa ayrıca […]

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ24 Mayıs 2017
9-1024x642.jpg

16min0
Avrupa Birliği, amaçlarını ve değerlerini gerçekleştirip geliştirecek ve Birliğin, vatandaşlarının ve üye devletlerin çıkarlarına hizmet edecek tek bir kurumsal çerçeveye sahiptir. Avrupa Birliği Antlaşması’nın 13. maddesi uyarınca Birlik kurumları: AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU’NUN GÖREVLERİ Bir bütün olarak AB’nin çıkarlarını temsil eder ve destekler. Yeni AB yasaları için öneriler tasarlar ve bunları Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e sunar. […]

ROMA-İMPARATORLUĞU-EKONOMİK-YAPISI.jpg

14min1
Roma, M.Ö. 9. yüzyılda, İtalya Yarımadası’nda kurulan Roma şehir devletinden doğarak tüm Akdeniz’i çevrelemiş imparatorluktur. M.Ö. 8. yyda Tiber Vadisi’nin etrafındaki tepelerde yaşayan Latin boylarının bir araya gelerek bugün Roma şehrini meydana getiren vadide Forum’u inşa ettiklerini ileri sürülmektedir. Yaklaşık 12 yüzyıl boyunca varlığını sürdürmüş olan Roma, başlangıçta seçimle tahta çıkan krallar tarafından yönetilmekteydi.  Soylulardan […]

OSMANLI-toplumsal-hayat-ekonomi-vakıf.jpg

6min1
Büyük Selçuklu devleti bir göç organizasyonuydu. Orta Asya’da artan nüfus, bu devletin önderliğinde Anadolu’ya yöneltildi. Büyük göç hareketi Anadolu’nun etnik yapısını tamamen değiştirmiştir. Bizans Anadolu’sunun nüfusu azdı. Bizanslıların yenilgileri ve bazı yerli Rum nüfusunun Balkanlara kayması da etnik yapının değişmesinde etkili olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti ilk nüfus hareketi sonunda kurulmuştu. İkinci büyük göç dalgasını ise 13. yüzyılın başlarından itibaren Moğolların Batı’ya doğru sıkıştırdıkları kitleler oluşturmuşlar ve Anadolu’nun sahil kesimleri de Türkleşmiştir. Daha 12.yüzyılın ilk yarısında Batı kaynaklarının Anadolu’dan Turkia diye bahsetmeleri bunun […]

finance-of-terror-1024x672.jpg

8min0
Uzun yıllardır terörün geçerli bir tanımı yapılamıyordu. 11 eylül sonrasında terör başlığı altında birçok tanım yazılmaya başlamıştır ama bunların hiçbiri teröre yeterince karşılık olamamaktır. Çünkü terörizm kişiden kişiye, devletten devlete veya ulustan ulusa değişen bir kavramdır. Bunun en iyi örneği herhalde bu cümlede geçmektedir. ‘ size göre terörist olan bir başkasının özgürlük savaşçısı olabilir.’  Bu […]

BRETTON-WOODS-sistemi-kuruluşu.jpg

6min1
44 ülkenin, 1944 yılında oluşturduğu Bretton Woods sistemiyle başlayan ekonomide sabit kur uygulaması daha sistemin başındayken çatırdamaya başlıyordu. 2. Dünya savaşının başlaması ülkelerin tasarruflarında ciddi açıklar vermelerine sebep oluyordu. Hükümetler bu dönemde bütçe açıkları veriyorlardı. Zaten bir ülke bütçe açığı veriyorsa muhtemelen cari açık da veriyordur. İşte bu tasarruf eksikliğinden kaynaklanan cari açık ülkelerin ekonomisine […]

UCM-1024x640.jpg

10min0
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) düşüncesi Roma Konferansı ile şekillendirilmiş ve 2002 yılında mahkemenin kurulması ile hayata geçmiştir. Soğuk savaştan sonra terör ulusal bir sorun olmaktan çıkmış ve 11 Eylül sonrası AB’nin ve BM’nin toplanması, daha sonra ise ABD’nin Afganistan ve Irak müdahalesi terör kavramlarını ortaya çıkararak mahkemenin daha etkili çalışmasını sağlamıştır. Uluslararası terörizmle mücadelede gerekli […]

Fotolia_70130934_Subscription_Monthly_M-1024x682-1024x682.jpg

7min0
Ulusal Kamuoyu  Bunların sayıları toplamda ülke nüfusunun yüzde onunu geçmemekle beraber, bunların ortaya koyduğu görüşler kamuoyu yada halkın kanaati olarak yansıtılmaktadır. Bu grupların en üstünde , gelişmiş ülkelerde bile genel nüfusun yüzde 2-3’ünü geçmeyen sosyo ekonomik seçkinler bulunmaktadır. Bu grup toplumun refah ve gelir seviyesi ve sosyo-ekonomik statü bakımından küçük azınlığını oluşturmaktadır.(büyük fabrikatörler, borsa yatırımcıları…) […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul