ARAPÇASINI GELİŞTİRMEK İSTEYENLER VE YDS/YÖKDİL SINAVLARINA HAZIRLANANLAR İÇİN KİTAP ÖNERİLERİ | İlim ve Medeniyet

Arapçasını Geliştirmek İsteyenler ve YDS/YÖKDİL Sınavlarına Hazırlananlar İçin Kitap Önerileri

GRAMER
1. Arapça Dilbilgisi – Nahiv Bilgisi-Alfa Yay.
2. Arapça Dilbilgisi – Sarf Bilgisi-Alfa Yay.
3. Arapça Gramer Referans Kitabı-Akdem Yay.

EDATLAR, BAĞLAÇLAR VE HARFİ CERLİ FİİLLER
1. Arapçada Bağlaçlar-Hüseyin Günday
2. Arapçada Edatlar ve Bağlaçlar-Nurettin Ceviz-Akdem Yay.
3. Örnekleriyle Arapça’da Bağlaçlar ve Yapılar-Dağarcık Yay.
4. Arapçada Harfi Cerli Fiiller-Doç.Hüseyin Günday
5. Yaygın Eş dizimleriyle Arapçada Anahtar Fiiller-Akdem Yay.
6. Modern Arapça’nın Şifreleri 1-2-Doç.Şener Şahin, Emin Yay.

ÇEVİRİ
1. Çeviri Teknikleri ve Başlıca Arapça Kalıplar -Prof.Ali Bulut
2. Arapça Cümle Yapısı ve Çeviri Teknikleri, Doç. Cüneyt Eren, Cantaş Yay.
3. Haber Çevirisi-M.Hakkı Suçin

BASIN ARAPÇASI
1. Arapça Modern Metinler ve Çözümlemeleri-Musa Yıldız-Akdem Yay.
2. Basın Arapçası-Nurettin Ceviz

YDS/YÖKDİL/YKS (YDT) SINAVLARINA HAZIRLIK İÇİN
1. YDS Hazırlık Altın Seri (4 Cilt)- Akdem Yay.
2. Çözümlü Deneme Testleri Kitabı /Akdem Yay

Ayrıca yine bir Arapçaya sahip olmak için internette Arapça el-Cezira, el-Arabiyye, BBC Arabic ve Al-Mavdoo sitelerinden çok farklı alanla ilgili bolca haber ve makale okunmalı, YDS ve YÖKDİL sınavlarına hazırlık içinse 2016’dan bu yana ÖSYM’nin yaptığı bütün YDS, YÖKDİL, YKS soruları çözülmeli.


Metin Kutlu

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul