ARAPÇA VE İBRANİCE BENZERLİKLERİ 2 | İlim ve Medeniyet

Arapçayla uzun süredir ilgileniyorum fakat İbranicenin henüz başlarındayım. İbraniceyi yaklaşık üç yıl önce öğrenmek için niyetlendiğimde kendi kendime öğrenebileceğim kaynaklar yetersizdi, hatta yok denecek kadar azdı. Bir hocama danıştığımda İngilizce-İbranice kitaplar önermişti. Fakat Türkçe-İbranice kaynaklar yoktu. Ben de kendi araştırmalarım sonucu 7’den 77’ye İbranice gramer kitabını buldum. Alfabe ne kadar gözümü korkutsa da çalışmaya başladım. Ancak bir süre sonra harflerin seslerini bilmediğim için öğrenme sürecim ilerlemedi. Ben de o dönem İbraniceye ara verdim. 3 yıl sonra pandemi vesilesiyle online kurslara başladım. Şu anda da devam ediyorum. Öğrenirken en zorlandığım şey, alfabeydi. Sonrasında Arapça bildiğim için -ki İbraniceyle Arapça Sami dil ailesine mensup dillerdir- gramerdeki benzer yapılarından dolayı İbranice gramerde zorlanmadım. Bu yazıda ise öğrenirken fark ettiğim Arapça ve İbranice arasındaki benzerlikleri anlatacağım. İki dilde de sayılar, zamirler ve mazi fiil çekimleri neredeyse birebirdir. Bunun dışındakilere gelince Türkçede olmayan belirlilik durumundan bahsedelim. Aşağıdaki tabloda örneklerini göreceğiniz bu duruma Arapça’da marifelik deniyor ve isim “ال”  takısı ile belirli oluyor. İbranice’de iseה ile belirli yapılıyor.

İkinci olarak cümle dizilişine bakalım. İki dilin cümle dizilişleri benzerdir. Tabloda gördüğümüz buna küçük bir örnek olan cümle “okula gitmek istiyorum”. Burada sırayla zamir(özne), fiil, mastar ve nesne (meful) gelmiştir.

Üçüncü olarak sıfat tamlamasından bahsedelim. Arapçada sıfat tamlaması sıfat ve mevsuftan oluşuyor. Bu ikisinde sayı, erilli-dişillik, marife-nekra ve hareke bakımından uyum aranır. İbranicede de hareke hariç diğer üç durumda uyumluluk aranır. Örnekler için:

Dördüncü olarak saatlerin söylenişine bakalım. Arapçada çeyrek geçiyor demek için “والربع “ kullanılıyor. İbranicede de aynı kelime olan “ורבע  “ kullanılıyor. Geçiyor demek için de yine iki dilde de aynı kelime olan “ve” kullanılıyor. Örnekler:

Beşinci olarak iki dilde de benzer olan soru kalıplarına bakalım. Okunuşları neredeyse birebirdir. Aşağıdaki tabloda, parantez içinde kelimelerin okunuşlarını görebilirsiniz.

Altıncı olarak fiil kalıplarına bakalım. Bu kalıpların Türkçede bir karşılığı yok. Arapçada ise fiil kalıplarına bablar diyoruz. Her iki dilde fiil kalıpları olsa bile kalıpların sayısı ve yapılarında farklılıklar var. Fakat iki dilde de fiil köklerini aynı harflerle gösteriyoruz. Bunlar; فعل / פעל   harfleridir.

Son olarak birkaç ortak kelimeye bakalım. Parantez içlerinde okunuşlarını görebilirsiniz.

 

İbranice ve Arapça herkesin ilk başta korktuğu ve ön yargılı yaklaştığı iki dildir. Türkiye’de Arapça eğitimi konusunda çok yol kat edildi. Arapça bilenlerin oranı da hayli yüksek. Eğer Arapça öğrenmek istiyorsanız hemen başlayabilirsiniz. Evden, bir yardım almadan internetteki kaynaklarla, satın alabileceğiniz birçok kitapla ve tabii istikrarla kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. İbranice için de “7’den 77’ye İbranice Gramer Kitabı”yla başlayabilirsiniz. Ki İbranice için de artık birçok kurs ve kaynaklar mevcut. Eğer Arapça biliyorsanız İbranice öğrenmek sizin için daha da kolay olacaktır.

Alime Büşra İNCE

Avatar photo

Alime Büşra İnce


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul