ÜNİVERSİTE HAYATI BOYUNCA CEMİYET-FERDİYET DENGESİNİ KORUYABİLMEK ÜZERİNE | İlim ve Medeniyet

Avatar photoFurkan EMİROĞLU27 Haziran 20236min0

Her tecrübe şahsidir. Ancak belli tehditler, zorluklar karşısında birbirimize hatırlatma yapmanın, güncel sorunlar ve meseleler karşısında müşterek düşünce pratiği gerçekleştirmenin faydalı olduğu aşikardır. Bu yazı, yazan kişinin tecrübelerini ve tespitlerini tebcil etme niyetinde olmayıp, belli imkânlar, sorunlar, fırsatlar ve tehditler karşısında ortak düşünmeye davet etme niyetindedir.

Gündelik hayatımızda birçok sosyal uyaranın etkisiyle karşı karşıyayız. Hayatın tercihlerden ibaret olduğunu düşündüğümüzde her bir tercihimizin hayat yolculuğumuzun yönünü, dolayısıyla niteliğini belirlediğini düşünebiliriz. Özellikle üniversite hayatımız boyunca bizi entelektüel, ahlaki, edebi, dini hususlarda besleyebilecek tercihlerde bulunmamız hayati önem arz ediyor. Cemiyet hayatı ve ferdiyet arasındaki dengeyi iyi bir şekilde muhafaza edebilmek sosyal bir varlık olan bizi başarıya ulaştıracaktır.

Özellikle üniversite eğitimimizi sürdürdüğümüz zaman dilimi içerisinde, bulunduğumuz şehrin sunduğu çeşitli imkanları ve fırsatları değerlendirmenin faydalı bir eylem olduğu ifade edilebilir. Bunlara örnek vermek gerekirse:

    • Üniversite eğitimi süresince sivil eğitim programlarında yer almak,
    • Üniversitelerde sosyalleşme, ortak iş yürütebilme ve çıktılar elde etme becerileri kazandıracak öğrenci inisiyatifleri içerisinde rol almak,
    • Akademik yahut profesyonel çalışma tecrübemizi geliştirecek staj çalışmalarında yer almak,
    • Bir danışmana, aynı zamanda size başvuran bir danışana sahip olmak,
    • Üniversite okunan şehirdeki sosyal dokuyu tanımak, özümsemek amacıyla o şehirdeki kültür sanat etkinliklerine katılmak,
    • Etnografya müzeleri, arkeoloji müzeleri, sanat galerileri, bienaller, konserler, antika/kitap mezatları, sergilere katılmak,
    • Şehrin gün görmüş, edip, hâl ehli şahsiyetlerinin konuşmalarına, konferanslarına, sohbetlerine iştirak etmek,
    • Sosyal yardım faaliyetlerine katılmak vb.

Tüm bu faaliyetlere katılırken unutmamamız gereken bir husus söz konusudur: Birincil sorumluluklarımızı göz ardı etmemek ve bu yükümlülüklerimizi mütemadiyen gündemimizde tutmaktır. Örnekle ifade etmek gerekirse; farklı bir şehirde yaşıyorsak, eğitim temel meselemiz ise, öğrencilik vazifelerimize öncelik vermeye özen göstermeliyiz.

Avatar photo

Furkan EMİROĞLU

PhD Student & Research Assistant in Political Science furkanemirrr[at]gmail.com


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul