TÜRKİYE’NİN KOMŞULARI HANGİ ÜLKELERDİR VE BAŞKENTLERİ NELERDİR?

3

Türkiye’nin sınırları itibariyle sekiz komşu ülkesi bulunmaktadır. 8333 km’lik sahil uzunluğuna sahip olan Türkiye’de komşu ülke olarak en uzun sınır Suriye, en kısa sınırımız ise Nahcivan iledir.

Doğu komşuları

Gürcistan: Türkiye ile ekonomik ilişkiler içinde de bulunan Gürcistan, Türkiye’den hem ithalat yapmakta hem de ihracat yapmaktadır. Başkenti Tiflis’tir.

Ermenistan: SSCB’ye bağlı iken bu birliğin 1991 yılında dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Ermenistan’ın başkenti Erivan’dır. Azerbaycan’a ait bir bölge olarak kabul edilmiş olan Dağlık Karabağ bölgesinin %20’sini işgal etmesinden dolayı Türkiye, bu ülke ile sınırlarını kapatmıştır.

Nahcivan: İç işlerinde özerk, dış işlerinde ise Azerbaycan’a bağlı bir bölge olan ülkenin başkenti de Nahcıvan’dır

İran: Türkiye’nin komşuları arasında, yüzölçümü Türkiye’den büyük olan tek ülke olan İran’ın başkenti Tahran.

Güneydoğu komşusu

Irak: petrol zenginliği ve tarıma elverişliliği nedeniyle oldukça jeopolitik bir öneme sahip olan Irak, İran’dan sonra yüzölçümü en geniş ülkedir. Başkenti ise Bağdat’tır.

Güney komşusu

Suriye: başkenti Şam

Batı komşuları

Bulgaristan; başkenti Sofya

Yunanistan; başkenti Atina

TÜRKİYE’NİN SINIR KOMŞULARI VE SINIR KAPILARI

DOĞU VE BATI ARASINDA GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ

YUNANİSTAN’I ANLAMAK

 

Lütfen takip edip, beğenin
0

About Author

İlim ve Medeniyet

iletisim@ilimvemedeniyet.com

3 yorum

Leave A Reply