TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLAR – İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlim ve Medeniyet

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARINA İLİŞKİN

BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri : 27 Haziran-01 Temmuz 2016
Başvuru Adresi     : D-100 Karayolu Dumlupınar Mah.
34730 Kadıköy  / İSTANBULTel: (216) 280 2346(216) 280 2342

(216) 280 2345

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 12-13 Temmuz 2016
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 18 Temmuz 2016
Kesin Kayıt Tarihleri 19 – 22 Temmuz 2016

C- BAŞVURU KOŞULLARI

1.       Mezuniyet Koşulu

a)      Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

b)      Doktora programına başvuru için:  Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

2.       Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan tablosunda yer almaktadır.

3.       Yabancı Dil Bilgisi

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuru için adayların kendi anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

4.       Diploma Mezuniyet Notu Koşulu

a)      Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

b)      Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru için mezuniyet not şartı aranmaz.

c)       Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3,25 ya da 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir.

d)      Doktora programına lisans diploması ile başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları gerekmektedir.

5.       Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

a)      Tezli yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır.

b)      Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar, yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans\yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır.

c)       Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylardan, ALES veya eşdeğer bir sınav sonuç belgesi aranmaz.

d)      Yabancı uyruklu adaylar için mezuniyet not şartı aranmaz.

e)       Yabancı uyruklu adaylar, ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan tablosunda yer almaktadır.

f)       Yabancı uyruklu adaylar, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ya da Üniversitelerin konu ile ilgili merkezlerinden lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir belgeyi almış olmalıdırlar. Bu belgeye sahip olmayan adaylar Türkçeden sınava tabi tutulurlar.

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını online yaparlar. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

a)      Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans, doktora programına başvuru için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi.  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b)      Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans, doktora programına başvuracakların yüksek lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c)       ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  (ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.)

d)      ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e)       Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi).

f)       Vesikalık fotoğraf  (2 adet).

g)      Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.

h)      Başvuru Formu (online doldurulacaktır.)

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a)    Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  ALES puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

b)    Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

F- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJAN TABLOLAR

BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

YABANCI DİL

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Bilim Tarihi ve Felsefesi Tezli Yüksek Lisans Programı

20

5

65

65

SÖZ/EA/SAY

FELSEFE ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

YABANCI DİL*

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

İslam ve Türk Felsefesi Doktora

15

5

65

70

SÖZ/EA/SAY

İslam ve Türk Felsefesi Tezli Yüksek Lisans

20

5

60

65

SÖZ/EA/SAY

*Arapça veya Farsça dışında YÖK tarafından kabul edilen diğer Yabancı Dillerden belge getiren adayların ayrıca klasik felsefe metni okuyacak düzeyde Arapça veya Farsça bilmesi gerekmektedir.

FELSEFE ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

YABANCI DİL

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe Doktora

15

5

70

70

SÖZ/EA/SAY

Felsefe Tarihi ve Sistematik FelsefeTezli Yüksek Lisans

20

5

65

65

SÖZ/EA/SAY

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI Kontenjan Sayısı

YABANCI DİL

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans

15

5

65

65

EA

TARİH

ANABİLİM DALI

Kontenjan Sayısı

YABANCI DİL

ALES Puanı

ALES Puan Türü

Türk Uyruklu

Yabancı Uyruklu

Tarih Doktora

15

5

60

70

SÖZ/EA/SAY

Tarih Tezli Yüksek Lisans

20

5

55

65

SÖZ/EA/SAY

Kaynak: medeniyet.edu.tr

2 comments

  • Sebahat Oğuz Kara

    7 Haziran 2018 at 12:24

    Davranış bilimleri bölümünde Yüksek lisans yapmanın koşulları

    Yanıt

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul