Etiket: MÜCAHİT BAYRAM IŞIK

Avatar photoİlim ve Medeniyet14 Aralık 2017

1min00
İlim ve Medeniyet (ilimvemedeniyet.com), olağan toplantısını yayın kurulu üyeleri ve yazarlarının katılımıyla gerçekleştirdi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantıda içinde bulunduğumuz yayın döneminde gerçekleştirilen hedefler ifade edilirken, İlim ve Medeniyet’in gelecekteki hedefleri ve projeleri belirlendi. Yayın Kurulu üyeleri ve yazarların yoğun şekilde fikir alış-verişinde bulunduğu toplantı, bir saat sürdü. Toplantıya Genel Yayın Yönetmeni Nasrettin Güneş, yayın editörü Ertuğrul Yeşilkaya, […]

medrese-1-1024x510.jpg

10min00
İnsan yaşadığı şehrin ruhuna bürünür. (?) İBN HALDUN Toplumsal ve sosyal hafızayı silen insanları üretim endüstrisinin bir parçası haline getiren günümüz hayat telakkisi yüzünden yaşamın irili ufaklı hemen her alanına bir bayağılık hakim olmuştur. Sosyo-ekonomik alandan siyasete, eğitimden kültür işlerine kadar hemen her alanın önemli meseleleri sathî düzeyde tartışılmış; bayağılıktan nasibini almış, hatta her alan […]

TVs-nos-Estados-Unidos-estão-sendo-interrompidas-por-um-aviso-alarmante-misterioso-1-1024x576.jpg

9min00
Peki siz… Evet siz… Birçok akademik ünvan almış metne baktığınız zaman kaotik bir düzen görmüyor musunuz? Fikirden yoksun… Ne kadar anlaşılmaz ise o kadar iyi mantığı ile kaleme alınmış metinler. Ya da İstanbul’a hakim tepelerden şehri temaşa ettiğiniz zaman kaotik bir beton yığınından başka bir şey görüyor musunuz? Bir vesile ile yemekli bir organizasyonda toplanmış […]

image_6483441-1024x768.jpg

2min00
İlim ve Medeniyet (ilimvemedeniyet.com), 2017-2018 yılı yeni dönem toplantısını yayın kurulu üyeleri ve yazarlarının katılımıyla gerçekleştirdi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantıda Temmuz 2016’da yayın hayatına başlayan İlim ve Medeniyet’in kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği hedefleri ve projeleri ifade edildi; yeni yayın döneminde izlenecek olan yayın politikası, amaçları, hedefleri ve projeleri konuşuldu. Yayın kurulu üyeleri ve yazarların […]

see-the-big-picture-buyuk-resmi-gormek.png

7min00
İrade asabiyeti bozulmuş ve bozulmakta olan gençliğimiz haftanın belli günlerinde şehrin muhtelif yerlerinde arkadaşları ile siyasetten konuşarak tabiri caizse kendi kendi ile köprü üstü kavgası yapmaktadır. Geçtiğimiz bir kaç hafta içinde Sakarya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Mahmut Karaman hocayı dinleme fırsatı bulduk ve kendilerinden azami düzeyde istifade etmeye gayret ettik. Küreselleşen dünyada birer ‘birey’ olma […]

tradução-da-bíblia-ok-1024x768.jpg

8min00
Hanelerden numaralı evlere geçtik… Yaşamımızı idame ettirdiğimiz barınma ihtiyacımızı karşıladığımız yuvalarımız, bütün anılardan hatıralardan yaşanmışlıklardan sıyrılarak mal/mülk kavramı ile eş değer hale geldi. Günlerim geçmiyor ki eski İstanbul’un hasretini, özlemini çekmeyen tanıdıklarımın listesine yeni birileri daha eklenmesin. Fakir de İstanbul’a bu denli hassasiyetin artmasının nedeninin ne olduğunu tam olarak bilememekle; belki tarih bağları belki köklü […]

tradução-da-bíblia-ok-1024x768.jpg

8min00
Birçok felsefeci, felsefe yapmanın başlangıcını insanın çevresine karşı duyarını artmasına bağlamaktadır. ‘Hayret’ etme kavramı bu durumda karşımıza çıkmaktadır. Filozofların tabirine göre hayret kavramı: insanın içinde bulunduğu gaflet atmosferinden silkinme, bir uyanış, bir başlangıç, bir orjin hüviyetine bürünür. Bir dikkat kesilme, bir irkilme, belki meselenin büyüklüğüne göre bir iç titreyişten söz edilebilir. Yani tasavvufta dert edinme […]

tradução-da-bíblia-ok-1024x768.jpg

10min00
Bu yazımızda çağın hastalığı olarak nitelendirdiğimiz modernizm ve toplumsal hafıza üzerine tefekkürlerimizi sunmakla birlikte modernizmin, hayat telakkimizin/hayat felsefemizin temeline oturması ve izdüşümleri, davranışlarımızdaki değişimler zikredilecektir. Modernizm, aydınlanmayla birlikte ortaya çıkan, hümanizm ve demokrasi temeli üzerine yükselen bir düşünce sistemidir. ‘Modern‘ kavramının kökeni oldukça eskiye dayanmaktadır: ‘Modern’ köken itibariyle Latince bir kelime olan ‘modo‘ (son zamanlar, […]

maxresdefault-2-1024x576.jpg

7min00
Bir önceki yazımızda Jakoben bir tavırla; dayatmacı ve tepeden inmeci bir şekilde topluma hariçten ithal yolla giydirilmeye çalışan medeniyet anlayışından bahisle, insanoğlunun bütün yapıp etmelerinde ister küçük ister büyük; ister dar bir çerçevede ister geniş bir çerçevede hayat telakkisine bağlı bir felsefe algısının varlığından bahsettik. İnşallah bugün bu satırlarda toplumun hayat telakkisinin merkezi mahiyetindeki modernizm […]

maxresdefault-1024x576.jpg

5min00
Dünya tarihi boyunca insanoğlunun bütün yapıp etmelerinin altında kişinin, toplumun ya da milletin muhtelif dönemlerdeki hayat/yaşam telakkisine bağlı olarak değişme gösteren aynı zamanda eylem ve davranışlarına yön veren bir anlayış bir felsefe mevcuttur. İnsanoğlu hangi dönemde olursa olsun kişinin hayat felsefesi her daim yol gösterici olmuştur ve hayat öngörüsünde kişiye genel hatları ile bir çerçeve […]


Biz Kimiz?

ilimvemedeniyet.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan bir cemiyettir.

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Toplum, Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul