Etiket: Muallim Cevdet kimdir

Avatar photoOzan Dur9 Aralık 2018
Muallim-Cevdet-resm.jpg

3min0
Hastahanemizde iyileşen gazilere, dereden-tepeden neler konuşurduk? Biri dedi ki: “İnsanın alnına ne yazılmış ise o oluyor. Ne kadar çalışsan boş.” Dedim ki, oğlum, bir defa alnımıza ne yazıldığını nereden bileceğiz? 1.Bize gelen bir felaketin, önünü almağa çalışsak, mesela şu yangını söndürsek fayda olmaz mı? Bak: Bir yerde evler ahşap ise sık sık yapılmışsa çeşmelerde su […]

Avatar photoOzan Dur25 Kasım 2018
Medrese-1024x679.jpg

23min0
Medrese ve Mektep Arasındaki Farklar Nelerdir Geleneğimizde müstesna yeri olan “medrese”lerin değeri günümüz gözü ile bakıldığından pek anlaşılamamıştır. Bazı üstün olduğu yönler görmezden gelinmiş ve Batı eğitim kurumları kesb edilince, iyice gözden düşmüşlerdir. Aşağıdaki yazıda “medrese ve mektep” karşılaştırılması yapılacak ve medreseye olan bakışımız belli ölçülerde değişecektir. “… Bir şehrin, hatta bir bahçenin sonbahardaki hüznünü, […]

Avatar photoKonuk Yazar23 Kasım 2018
Barthold-676x1024.jpg

14min0
Wilhelm Barthold Kimdir? Rusya’da tarih ve lisan işleriyle uğraştığımız esnalarda, alelumum Türk kavimlerinin Rus müşteşriklerince ne mühim tedkikata zemin ittihaz edildiğini görür; koskoca Osmanlı devletinin, değil bütün Türkler hakkında, yalnız Anadolu ve Rumeli Türkleri için bile, hiçbir ilmi tedkik icra ettirmemiş olduğunu düşünerek; yerin dibine geçerdim. O hicaptan bizi kurtaracak gayret-i milliye emareleri zuhura başladığı […]

Avatar photoOzan Dur14 Kasım 2018
Muallim-cevdet-bey.jpg

4min0
Evet, Müslümanlık imanla başlar. Fakat parayla yaşar. Bizim atalarımız zenginken, İslam ve Türk medeniyetinin her bir parçası kuvvetliydi. Bakın: -İslâmiyet evvela temizliği şart koşmuştur, değil mi? Peki… Fakat zengin olmadan bu vazifeyi tamamıyla yapmak kabil mi? Bol ve güzel çeşmeler- iyi su yolları, kuvvetli su hazineleri; temiz çamaşırlar, temiz urbalar; temiz abdesthaneler, temiz mektepler az […]

Avatar photoOzan Dur4 Kasım 2018
Muallim-cevdet-bey.jpg

9min0
Muallim Cevdet’i malesef tanımayanlar çoktur. Bir Kant’ın, Hegel’in, Aristo’nun ismini duyarız da topraklarımızda yetişen atalarımızın ismini duymayız. Keşfedilmeyi ve anlatılmayı bekleyen o kadar büyüğümüz vardır ki anlatmakla bitmez. Kendisi ülkemizin yetiştirdiği nadide isimlerden olsa da garip kalmış bir büyüğümüzdür. Ben hem bir eserinden hem de yavaş yavaş kendisinden bahsetmek istiyorum. Kendisi arşivciliği ile meşhur olsa […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul