Etiket: LİZBON ANLAŞMASI

Avatar photoİlim ve Medeniyet26 Kasım 2018
Avrupa-Birliği-european-union-1024x504.jpg

4min0
Herhangi bir üye devletin uyruğunu taşıyan herkes, aynı zamanda “Avrupa Vatandaşı” (Citizenship of the Union) sayılır. Avrupa Vatandaşlığı çerçevesinde yurttaşlara, Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması’nda sıralanan haklar ve yükümlülüklerin yanı sıra, aşağıda belirtilen dört özel hak verilmektedir: Üye devletlerin toprakları üzerinde serbest dolaşım ve ikamet etme hakkı, İkamet edilen üye devletin yerel seçimleri ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet16 Mayıs 2017
Avrupa-Birliği-european-union-1024x504.jpg

5min0
Avrupa Birliği’nin (AB) bugünkü temellerini, 1951 yılında Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda’nın imzaladığı Paris Antlaşmasıyla kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile yine aynı ülkelerin 1957 yılında imzaladığı Roma Antlaşmasıyla kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu oluşturmaktadır. Avrupa bütünleşmesi birbirini takip eden çeşitli genişleme ve derinleşme süreçlerinden geçerek ortak para […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet10 Mayıs 2017
european-citizenshipt-avrupa-vatandaşlığı.jpg

2min0
Avrupa Birliği’nin giderek daha bütünleşmiş bir federasyona yani devlete benzemeye başladığını söyleyebiliriz. Avrupa Vatandaşlığı, ulusal vatandaşlıktan farklı niteliklere sahiptir. Öncelikle bu vatandaşlık doğrudan değil, dolaylı olarak elde edilir. Yani Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin vatandaşı olan herkes aynı zamanda Avrupa vatandaşıdır. Eğer ülke üyelikten çıkarsa ya da bireyi vatandaşlığından çıkarırsa Avrupa vatandaşlığı da sona erer. […]

Avatar photoİlim ve Medeniyet26 Eylül 2016
avrupa-birliği-nedir-1024x642.jpg

8min0
Avrupa Birliği, 28 Avrupalı devletin üye olduğu siyasi ve ekonomik işbirliğini baz alan ulusüstü bir örgüttür. 1992 yılında yapılan Maastricht Anlaşması ile Avrupa Ekonomi Topluluğu’nun dönüşümü sağlanarak, ekonomik alanda olan işbirliklerini genişletmişlerdir. Siyasi düşünce bakımından Birleşmiş Avrupa hedefinden yola çıkılarak oluşturulmuş bu işbirliği, bölgeye başta ekonomik bir işbirliği ve kalkınma sağlamıştır. Bu işbirliği ve kalkınma […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul