Etiket: İKTİSAT

Avatar photoKonuk Yazar13 Eylül 2022
iktisatr.jpg

17min1
İslam toplumlarının iktisadi gelişmesi ve sermaye birikimine yaklaşımları hakkında eleştirel görüş sahibi olan isimlerin önde gelenlerinden bazıları Daren Acemoğlu, Timur Kuran, Sabri Ülgener ve Umar Chapra’dır. Aslında bu isimlerin görüşlerine ve zihin dünyalarına bakıldığında ortak noktaların bulunduğu bunun da kurumsallık meselesinde birleştirilebildiği söylenebilir. Umar Chapra “Muslim Civilization” adlı eserinde İslam toplumlarının -daha özelde de Osmanlı’nın- […]

manifesto.jpg

7min1
Kapitalizmin Avrupa’da gerçekliğini iyice hissettirmeye başladığı zamanlarda, insanlar toplumsal yaşam adına korkmaya başlamışlardı. Kapitalizmin toplumsal hayata vereceği şekilden sonra başlarına gelecek felaketin farkındaydılar. En azından bir kısmı felaketin hemen önlerinde olduğunun bilincindeydi. Bu bilince sahip insanlar genel olarak sosyalist veya komünist olarak adlandırılırdı. Ancak içlerinden birisi kapitalizme karşı bilinç hamlesini evrensel boyuta ulaştırıp şakirtlerine büyük […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU9 Nisan 2018
3eca354b093b320419dd8e1d301e77ba-e1495771038558.jpg

10min0
Bu yazıda, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi’nden bahsedecek, kongre esnasında İslam İktisadı alanındaki gelişmelere dair aldığım  notları aktaracağım. İslam ekonomisi ve İslami finans alanlarını barındıran Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi (ISEFE) 07-08 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. 2 gün süren bilimsel etkinlikte, farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanın katılımı […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU21 Aralık 2017
sukuk-1140x760-1024x683.jpg

38min0
Özet Küreselleşmenin etkisiyle dünya üzerinde ticaret hacmi genişlemektedir. Ticari faaliyetlerin, yatırımların, para hareketlerinin sistemdeki mobilitesi bankalar tarafından sağlanmaktadır. Ancak, sistemin genişlemesiyle sisteme yeni aktörler dahil olmaktadır. Bunların arasında İslami hassasiyete sahip olan kişi ve kurumlar, İslam dininin yasakladığı faiz ve uygulamalarından kaçındıkları için sermayelerini sisteme dahil edememekte, yatırımları atıl durumda kalmaktadır. Bu durumun İslam dinine […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU2 Aralık 2017
IMG22304785.jpg

12min0
İran İslam Devrimi; 1979 yılında İran’ın Muhammed Rıza Pehlevi liderliğindeki monarşik yönetim döneminde, Ayetullah Ruhullah Humeyni yönetiminde gerçekleştirilen, İslam hukuku ve Şiî mezhebi görüşlerini esas alan popüler harekettir. Toplumun muhalif kesimlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu muhalif kesim içerisinden Ayetullah Humeyni ve destekçileri bir süre sonra dizginleri eline almıştır. Böylece, diğer oluşumları sindirip, baskın ve […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU26 Ekim 2017
IMG_4678_960.jpg

8min0
Geçtiğimiz hafta, 20-22 Ekim tarihleri arasında, Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi gerçekleşti. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen zirveye Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü’nde ev sahipliği yaptı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversite zirvenin proje ortağı oldular. Uluslararası ve yerel olmak üzere 60 ülkeden 192 sivil toplum kuruluşu bu programda bir araya geldi. […]

Avatar photoOzan DİLEK18 Aralık 2016
BİLİMSEL-TEORİLERDE-YAPISALCI-ÇÖZÜMLEME-VE-EKONOMİDE-YAPISALCI-YAKLAŞIMAS.jpg

17min0
Özet Batı düşüncesi içerisinde önemli yöntemlerden biri olan yapısalcı anlayış, 20. yüzyılda  dil, kültür, matematik felsefesi ve toplumun analizi gibi birçok alanda en çok kullanılan yöntemlerden biri olmuştur. Bilimsel teorilerin yapısalcı yöntemle çözümlenmesinden iktisat teorisyenleri de etkilenmiştir. Bu yazıda bilimsel teorilerin yapısalcı çözümlenmesi ve ekonomide yapısalcı anlayış üzerinde duracağız. Anahtar Kelimeler: Yapısalcılık, Yapısalcı Çözümleme, İktisatta […]

Avatar photoOktay KAYMAK17 Aralık 2016
Kapitalizm-Hamallığı-1024x706.jpg

10min0
Kapitalizm deyince hemen hepimiz aynı şeyi dillendiririz. ‘Kâr getirebilecek her şeyi satmak mubahtır.’ Bu durum Marxist ekolde “malların metalaşması” olarak ifade edilir. Marx malların metalaşmasından bahsederken, üretimin ilk zamanlar “ kullanım değeri” için yapıldığını ancak kapitalizmle beraber üretimin “ değişim değeri” için yapıldığını ifade eder. Bu Marx’ta ‘mal’ olmaktan ‘meta’ olmaya giden evrilmeye karşılık gelir. […]

Avatar photoKonuk Yazar30 Kasım 2016
vZzUfJwDMz_1411828090145-1024x768.jpg

9min1
Merkantalizm kelime kökeni Latinceden gelmektedir. Latince’de merkant; tüccar, merkantil ise ticaret manasına gelmektedir.Merkantalizm’in terim tanımı ise şöyledir; bir devletin güçlü olmasını ve itibar görmesini sağlayan faktörün altın ve gümüş olduğunu ve kalkınmanın ihracatı çoğaltmanın yanında ithalatı sınırlandırmakla olabileceği görüşünü savunan iktisadi bir görüştür. Ortaçağın sonu ile sanayi devrimi arasındaki dönemde Batı Avrupa’da feodalizm yıkılmış ve […]

Avatar photoOzan DİLEK31 Ağustos 2016
Adsız-1024x526.jpg

11min0
İSLAM EKONOMİSİ ÇALIŞMAK* İslam ve Ekonomi İslam ve ekonomi sözcükleri uzun bir süredir birlikte kullanılmaktadır. Ancak buna rağmen bu iki kavramın kabul görmüş bir uyum sağladığı söylenemez. İslam ve ekonomi kavramlarının yan yana kullanılmasında ciddi itirazlar söz konusudur. İslam Ekonomisi Kavramına İtirazlar İslam ekonomisi kavramına en önemli 3 ana itiraz noktası sayabiliriz. Bunlardan ilki, “Ekonomi […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul