Etiket: Farsçaya dair

Avatar photoOzan Dur1 Mart 2022
Farisi-1024x683.png

43min0
Mastar Okunuşu Geniş Zaman Gövdesi Okunuşu Türkçe Karşılığı آختن âhten آز âz çekmek (kılıcı kınından) آراستن ârâsten آرای ârây süslemek, düzene sokmak آرامیدن ârâmîden آرام ârâm dinlenmek آشامیدن âşâmîden آشام âşâm içmek آزردن âzurden آزار âzâr incinmek, incitmek آغازیدن âğâzîden آغاز âğâz başlamak آزمودن âzmûden آزمای âzmây denemek آسودن âsûden آسای âsây dinlenmek, rahatlamak آشفتن […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul