Etiket: DİVANİ HAT

Avatar photoOSMANLICA19 Mart 2017
9.jpg

3min00
Ḥaḳ tecellī eyleyince her işi asān ėder Ḫalḳ ėder esbābını bir laḥẓede iḥsān ėder   Biz yaḳın olduġumuz müddetçe diyār-ı küfre Dürlü zaḥmetler doġar dürlü nedāmetler gelir   Ne senden rükūʿ ne benden ḳıyām Selāmu ʿaleyküm ʿaleyküm selām   Bir olur ʿadl-i ilahide süleymān ile mūr Dergāh-ı ḥaḳda hemān şāh ile sāʾil birdir   Ṣāḥibetü’l-ḫayrāt […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
image005-4.jpg

3min00
  Ẓulme ʿiṣyān haḳ. Ḥaḳḳa ʿiṣyān, yoḳ !   Ḳadem ḳadem gėce teşrīfi nāʾilī o mahıŋ Cihān cihān elem intiẓāra degmez mi   Seniŋ bir bende kim baş ile cānım yoluŋa ḳurbān Gerek ʿafv ėt gerek öldür gerek cevr ü cefā eyle   Çek ey göŋül cefāsın yāriŋ vefāsın umma Bir gün o da bu […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
image007-3.jpg

4min00
Ey göŋül bir cān için biŋ cāna minnet eyleme Minnet-i dünyā için sulṭāna minnet eyleme   Oġlum yemegiŋ iyisi kötüsü olmaz besmeleyle yedikden ṣoŋra   Ṣusuz degirmenleriŋ ne ile döner çarḫı Germ ėtmeyen begiŋ faḳīrden nedir farḳı   Ṣaŋma şāhım herkesi sen ṣādıḳ-āne yār olur Herkesi sen dost mu ṣaŋdıŋ belki ol aġyār olur Ṣādıḳ-āne […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
image007-2.jpg

3min00
Eylemez īrāṡ-ı ḥüsn arayışı bed-ṭıynetiŋ Ziynet olmaz māra endāmındaki naḳş u nigār   Rızḳ için bir ferde yoḳdur minnetim Kendi saʿyimdir veliyyü’n-niʿmetim   Alanda ṣatanı gözet Ṣatanda alanı gözet Kārıŋda ḳalanı gözet Mevlādan al mevlāya vėr   Bu da geçer yā hū   Ẓālimiŋ rişte-i iḳbālini bir ah keser Māniʿ-i rızḳ olanıŋ rızḳını Allāh keser […]

Avatar photoOSMANLICA5 Mart 2017
image007-1.jpg

3min00
Açılır bāb-ı ʿalīden ḥaḳḳa vuṣlat perdesi   Münḥaṣır vāsıṭa-i ruʾyet iken Göremez kendini dīde bile   Külāhıŋ ṣat yenin yoġuncıl olma nā-merde Kelle ṣaġ olsun külāh eksük degil merde   Ṭoġrudan ṭoġruya ḳur’āndan alıp ilhāmı ʿAṣrıŋ idrākine söyletmeliyiz islāmı   Cihānda görmedi rāḥat ne şāh u ne gedā aṣlā Ümīd-var olma dünyā-yı denī-i bī-vefādır bu […]

osmanlıtugra.jpg

3min00
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla… Bu yazı insanlara faydalı olacağını düşündüğümüz Osmanlıca adlı yazarımızın tanıtım yazısıdır. Bu hesabı kardeşim Erol TURUNÇ ile beraber yürüteceğim için ayrı bir heyecana sahibim. Kendisiyle üniversite başlayan dostluğumun devamını temenni ederim. Osmanlıca, devrinin en gelişmiş iki büyük dili Arapça ve Farsça’dan yoğrulmuş Türkçe’dir. 600 yıllık Osmanlı Devlet’inden her anlamda […]

Avatar photoOSMANLICA3 Mart 2017
image009.jpg

3min00
Göŋül taḫtına senden özge sulṭān olmaya yā Rabb Biz ehl-i ʿaşḳız söyleriz ġayruları biz neyleriz Cemālinle egleniriz ʿayān oldu cemālu’llāh Yana yana buldum yārim terk eyledi cümle ʿāram Ḥaḳdan artıḳ yoḳdur varım her ṭarafdan kemālu’llāh ʿAşḳ ile riyā degil muvāfıḳ Rüsvāy gerek hemīşe ʿāşıḳ Yüksel ki yeriŋ bu yer degildir Dünyāya geliş hüner degildir Yā […]

Avatar photoOSMANLICA3 Mart 2017
image007.jpg

3min00
Bu şehr-i Sitanbul ki bī-miṡl ü behādır Bir sengine yek-pāre ʿacem mülki fedādır   Hū ʿĀḳil olmaḳ isteyen bu ʿāleme İʿtidāl-tabʿ ile gelmek gerek Ḥāżırıŋ ḳadri bilinmez bir zamān Ḳadrini bildirmege ölmek gerek   Dünle berāber gitdi düne ʿāʾid ne varsa Bugün yeŋi şeyler söylemek gerek   Gel gör beni ʿAşḳ neyledi   Tövbe yā […]

Avatar photoOSMANLICA3 Mart 2017
image010-1.jpg

3min00
Ölmek ḳaderde var yaşayıp köhnemek ḥazīn Bir çāre yoḳ mudur buŋa yā Rabbe’l-ʿālemīn   Miḥneti kendine ẕevḳ ėtmedirʿālemde hüner Ġam u şādı felek böyle gelir böyle gider Şerīʿatde şu seniŋdir bu benim Ṭarīḳatde hem seniŋdir hem benim Ḥaḳīḳatde ne seniŋdir ne benim Sükūtumuzu aŋlamayan ṣoḥbetimizden bir şey aŋlamaz Ne varlıġa sevinirim ne yoḳluġa yerinirim ʿAşḳıŋ […]


Biz Kimiz?

ilimvemedeniyet.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan bir cemiyettir.

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Toplum, Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul