Etiket: BÜYÜK BUHRAN

Avatar photoKonuk Yazar1 Ocak 2017
monetarism.jpg

50min1
PARASALCI BAKIŞ AÇISIYLA İSTİKRAR POLİTİKALARI Yağmur Dilan Kartal  Özet  Bu çalışmadaki esas amaç, Monetarist Ekol hakkında giriş mahiyetinde bilgi vermek, ekonominin hangi koşullar altında istikrarlı ya da istikrarsız olabileceğini, Monetarist iktisatçıların istikrarsızlığın sebeplerini hangi temellere dayandırdıklarını ve nasıl bir çözüm önerileri olduğunu açıklamaya çalışmaktır. Bu ana çerçeve dahilinde özellikle giriş kısmında tarihsel bir arka plan […]

1200x-1-1024x803.jpg

5min0
Bu dönem; 1929 ekonomik bunalımla birlikte ülkelerdeki durumlar ve 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın ortalarına kadar süren ekonomideki olumsuz gelişmelerdir. Aslında 19. yüzyılın sonuna doğru görülen ama 1. Dünya savaşını kaybeden devletlerdeki ekonomik bozulmalar aslında dünyanın nasıl bir ekonomik bunalıma gideceğini göstermekteydi. Kısa bir cümleyle açıklayacak olursak iki savaş arası dönemde(1913-1941) ekonomide olan dalgalanmalardır. Bu dönemde […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul