SOFYA’DA KANLI BİR MÜSÂDEME | İlim ve Medeniyet

Son günlerde ( Neofit Rilsky ) sokağında bir eve her gün girenler ve çıkanlar jandarmanın nazar-ı dikkati celp etmiş. Böyle her gün ve her saat türlü türlü insanlar tarafından dolaşıldığından şüphe etmişlerdir.

Bu ayın on yedisinde pazar günü akşamı jandarmalar, evi muhasara ederler; evde anarşistlerin gizli içtimâ’ yaptıkları meydana çıkar. Tamam saat bir raddelerinde jandarmalardan birisi içeri girer ve evde bulunanlara derhâl teslim olmalarını rica eder. Anarşistler ise, jandarmanın bu sözlerine ateş ile cevab verirler ve jandarmayı yere sererler.

Anarşistlerle arasında küçük bir muhârebe başlar ve jandarmalar imdat istemeğe mecbur olurlar. Derhâl mitralyöz takımı yardımı yetişir. Askerler evi bakarlar, evde bulunanlar ise, ateşi görünce, Rus türkülerinden: volga, volga . . . olan türküyü ateşler içinde söylerler.

Müsâdeme ertesi gün saat 11 buçuk kuşluğa kadar devam etmiş ve jandarmalardan   3 – 4 kişi mecrûh düşmüştür. Anarşistlerden kaç kişi telef olduğu, evin yandığından altında kalanlardan kimse bulunmadığı içün, belli olmamıştır.

 

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

 

Not:Bu metnin seçiminde emeği geçen ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocamız Yard.Doç.Dr. Abidin KARASU’ya teşekkür ederiz.

 

KAYNAK: AHALİ GAZETESİ (1919-1921)

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul