SENECA SİYASET FELSEFESİ

0

Roma siyasal düşünceler tarihinin imparatorluk dönemi siyasi fikirlerini anlamak açısından en önemli isimlerden biri Seneca‘dır. Seneca cumhuriyetçi ilkeler için verilen mücadelenin kaybedildiği ve imparatorluğun bir kader olarak kabul edildiği dönemin en önemli düşünürü ve devlet adamıdır.

Seneca Roma siyasal düşünceler tarihinden Hristiyan siyaset felsefesine geçişin sembol ismi kabul edilmektedir. Onu incelemek Roma’nın çöküşünü hazırlayan siyasal ve düşünsel dönüşümü kavramının önemli bir parçasıdır.

Aşağıdaki videomuz aracılığıyla Stoacı ahlak felesefesiyle tanıdığımız Seneca’nın siyaset felsefesine dair ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

About Author

Political Science Indian Subcontinent Studies [email protected]

Leave A Reply