RAGIP PAŞA KÜTÜPHANESİNİN DEFTERİ

0

İstanbulda kütüpḫāneler müfettişi efendi Rāġıb Paşa Kütüpḫānesiniŋ defterini yapup ṣatmaḳda oldıġı ġazetelerde iʿlān ėdigörüldi

Bundan onbir sene aḳdem İngilterede cemʿiyyet-i ʿilmiyye-i şarḳī Rāġıb Paşa kütüpḫānesiniŋ defterini bizim ḥurūf ile ṭabiʿ ėdüp neşr ėtmişidi (1858) bu İngilizleriŋ defterinde esāme-i ketbdenbaşḳa Rāġıb Paşanıŋ tercüme-i ḥāli kütüpḫāneniŋ tārīḫi ve mektebi ve içinde dışında menṡūr ve manẓūm yazularıŋ taʿrīfi ve daha baʿż fāʾideler vardır

Şimdi müfettiş efendiniŋ yapdıġı defter bundan daha mükemmel ise herkes memnūn olacaḳdır ẓan ėderiz

Maʿlūmdur ki müdevvin olan her ʿālemiŋ kendine maḫṣūṣ

Iṣlāḥātı vardır işte ekṡeriyyā erbāb-ı mutāli

 

Metnin PDF’si:

Ragıp Paşa Kütüphanesinin Defteri

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

 

KAYNAKÇA

(İSAM tarafından halka açılan “Osmanlıca Makaleler VT” den metnin PDF’si temin edilmiştir.)

Rağıp Paşa Kütüphanesi’nin Defterine Dair Makale / Ali Suâvi.– Paris / Trouville: Ali Suavi, 1286 [1869].

Ulûm Gazetesi, sayı: 3, sayfa: 163

Leave A Reply