PALEOGRAFYA OKUMALARI-3

0

Göŋül taḫtına senden özge sulṭān olmaya yā Rabb

Biz ehl-i ʿaşḳız söyleriz ġayruları biz neyleriz

Cemālinle egleniriz ʿayān oldu cemālu’llāh

Yana yana buldum yārim terk eyledi cümle ʿāram

Ḥaḳdan artıḳ yoḳdur varım her ṭarafdan kemālu’llāh

ʿAşḳ ile riyā degil muvāfıḳ

Rüsvāy gerek hemīşe ʿāşıḳ

Yüksel ki yeriŋ bu yer degildir

Dünyāya geliş hüner degildir

Yā mālikü’l-mülk

Güzeller ādeme çoḳ iş ėderler

Ṣoyarlar ʿāḳıbet dervīş ėderler

Olmaya devlet cihānda bir nefes ṣıḥḥat gibi

Mende mecnūndan füzūnʿāşıḳlıḳ istiʿdādı var

ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ menim mecnūnuŋ ancaḳ adı var

Āṣafıŋ miḳdārını bilmez süleymān olmayan

Bilmez insān ḳadrini ʿālemde insān olmayan

Medrese içre müderris verdigi biŋ dersden

Yegdir meyḫānede bir cām vėrmek bir güzel

Bir kefendir ʿāḳıbet sermāye-i şāh u gedā

Pes buŋa maġrūr olan mecnūn degildir ya nedir

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Leave A Reply