PALEOGRAFYA OKUMALARI-18

1

 

Öyle bir raḥmetsiŋ ki aŋlatamam ben seni

Görmek ḳoḳlamaḳ ister cān seni bu ten seni

 

Ey ḳuṭlu uğurlu ṣoŋ nebiyy-i muḥterem

Maḥrūm-ı dīdār olmaz ʿālemde seven seni

Göŋül nefsiŋe ḥākim oluben eyle ẓafer peydā

Żıyāsi ḳalbi rūşen ḳılmaġa ėt bir ḳamer peydā

Memleket ḫastaḫānesi

Mekteb-i Mülkiyye Şāhāne

Pādişāhım çoḳ yaşa

Māsivādan el yuyup maḫlūḳdan ümīdi kes

Verdiŋ olsun her nefes Allāh bes bāḳī heves

Yār ol bār olma

Ṣanma ey ḫāce ki senden zer ü sīm isterler

Yevme lā yenfaʿda ḳalb-i selīm isterler

Ėtme mirʿātı şikeste seni yüz ṣūrete ḳor

Ḳurtulursuŋ her belādan abdest aldıḳça hep

Göŋlüŋü taʿmīr ėdersiŋ ḳıbleye döndükçe hep

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor

Bir hilāl uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor

 

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

1 Yorum

Leave A Reply