MEDYA VE TERÖR | İlim ve Medeniyet

Terör belası, günümüzde birçok masum insanın hayatını almaya devam etmektedir. Kadın, çocuk, genç, yaşlı gözetmeksizin yapılan bu acımasız saldırılar, ülkemizde dahil, dünyanın birçok yerinde büyük bir problem teşkil etmektedir. Birçok açıdan gelişmiş, demokratik devletler de dahil zaman zaman terör saldırılarıyla sarsıldığını görmekteyiz. Yıllar geçtikçe değişen şartlar ve koşullar, terörün teknik anlamda farklı boyutlar kazanmasına sebep olmuş ve daha şeytani yöntemlerle terör yüzünü göstermiştir. Medyanın rolü de küreselleşen dünyayla birlikte değişmiş ve oldukça önemli bir konuma yükselmiştir.

Medyanın, terör örgütlerince bir propaganda malzemesi olarak kullanılmasından günümüzde yaygın ve aşikârdır. Ancak bu yazımda medyanın terör saldırıları sonrasında yapılan yayınlarla ister istemez terörizme çanak tutmasından bahsetme ve farkındalık oluşturma gayesindeyim.

Öncelikle terörizmin ne olduğundan, amacından ve araçlarından bahsedersek medya ile ilişkisinin zihinlerimizde oturması anlamında faydalı olacaktır.

 Terörizm, siyasi bir amacı gerçekleştirmek adına kurulan bir örgütle sistematik bir şekilde yapılır. Karşısındaki otoriteyi yıldırmaya ve örgütün isteklerini yerine getirmeye mecbur etmeye yönelik şiddet eylemlerinde bulunurlar. Hedef olarak seçtikleri bir kitle bulunmaktadır ve eylemlerinde masum insanları hedef almaktadırlar.

Bu hususta bakacak olursak terör örgütleri, hedef kitle arasında, yaptıkları şiddet eylemlerle toplumda tedhiş ve korku oluşturma amacı bulundurmaktadırlar. Medyanın bu bağlamda öneminin altını çizmek gerekir.

Medya, en temel görevlerinden biri olan ‘bilgilendirme’ görevini yerine getirmelidir. Ancak bu konuda ölçülü olmak durumundadır. Herhangi bir terör eylemi sonrası ortaya çıkan dehşet görüntülerini ölçüsüz bir şekilde ortaya koymak, yukarıda terörizmi açıklarken belirttiğim gibi, tedhiş ve korkunun toplum üzerine oluşmasında etkili olmakta ve terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmektedir.

Bu açıdan bakıldığında, devletin terör eylemleri sonrasında medyaya müdahale etmesinde terörle mücadele anlamında bir beis yoktur. Bu noktada medyanın dengeli ve orantılı olması gerekmektedir. ‘Bilgilendirme’ görevini yaparken aşırıya kaçmamalıdır. Aşırıya kaçılmasıyla terör örgütlerinin amacına ister istemez hizmet edilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Biz Kimiz?

ilimvemedeniyet.com, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan bir cemiyettir.

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Toplum, Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul