KIZILLAR MEMLEKETİNDEN | İlim ve Medeniyet

Yine kanlı ihtilâller başlıyormuş Lenin’in vefatından sonra en büyük Avrupa gazetelerinin Moskova’da bulunan muharrirleri gazetelerine gönderdikleri mektuplarda Moskova hükümetinde bu ziyâ hiçbir şeyin değişmiş olmayacağını ve Lenin’in zaten düçar olduğu hastalık neticesinde iki seneden beri dünya işlerine vedaʿ etmiş ʿadd edilebileceğini kayd etmişlerdir. Bi’l-ahire Rus zimamdarlığının nutuklarıyla kayd edilen bu mutâlaʿalar hakikat görünüyordu. Fakat Moskova’dan gelen bir telgraf bu tahminlerin hilafete olarak Rusya’da kan ve ateş devresinin yine canlanmak üzere olduğunu göstermektedir. Fakat ilave edelim ki Garp ile münasebetleri üzerinde alan-ı keşif bir esrar perdesi bulunan bu memleket hakkında gelen her habere derhal inanmak caʾiz değildir unutmayalım ki bu nevʿ telgraf haberleri Lenin’i iki seneden beri lâ-akl yüz defʿa öldürüp dirilmişlerdi. Mevzu’ bahs olan haber şudur:

Londra 2 Şubat

Viga’da bulunan muhâbirlerden biri kızıl ordunun halis Ruslardan müteşekkil fırkaları hükümeti devirmek için Moskova üzerine yürümeğe hazırlandıklarını bildiriyor. Halis Rus fırkalarında Tatar Moğol vesaʾir aylıklı yabancı ʿunsurlar yoktur. Hal-i hazırda bu halis fırkaları Bolşevik pâyitahtının cenubundaki sevkü’l-bahş noktalarını tutmuş bulunmaktadırlar.

Rus fırkalarının Moskova üzerine ileri harekat planını yalnız Vigadaki ʿaskeri mütehassıslar değil Bolşevik hükümeti erkanı da haber almıştır.

 

 

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

 

Not:Bu metnin seçiminde emeği geçen ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocamız Yard.Doç.Dr. Abidin KARASU’ya teşekkür ederiz.

 

KAYNAK: AHALİ GAZETESİ (1919-1921)

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul