İSTANBULDAKİ GENÇLERİN RADİKAL DEMOKRASİ ALGISI VE SİYASİ AKTİVİZM TERCİHLERİ | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İlim ve Medeniyet

 


İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü
Gençlik Araştırmaları Konferansı

Radikalleşme kavramına günümüzde çoğunlukla güvenlikçi bir perspektif ile yaklaşılmaktadır. Chantal Mouffe, Ernesto Laclau ve onları takip eden düşünürlerin savunduğu radikal demokrasi fikrinin, ana akım siyasi oluşumlar karşısında alternatif bir siyaset üretebilme imkanlarının incelenmesi elzem görülmektedir. Çeşitli talepleri bir araya getiren radikal demokrasinin, otoriterleşme eğilimi gösteren yönetimler karşısında alternatif bir muhalefet stratejisi oluşturup oluşturamayacağı merak edilmektedir.

Radikal demokrasinin Türkiye’de yaşayan, çeşitli eşitsizlik ve adaletsizliklerle karşılaşan, siyasi alanda varlık göstermek isteyen gençlerin muhalefet sergileme biçimlerini etkilediği düşünülmektedir. Son yıllarda gençlerin siyasi aktivizm faaliyetlerine ve radikal demokrasi kavramına yönelik algıların kapsamlı şekilde incelenmemiş olması incelediğimiz meselelere yönelmeyi gerekli hale getirmiştir.

Bu çalışmada çeşitli aktivizm türleri, dini, kültürel, sınıfsal ideolojik birlikler, kültür ve sanat alanlarında fikirlerin mizahi, satirik formlarda sergilenmesi, imza kampanyaları düzenlemek gibi alternatiflerin imkânı mercek altına alınmıştır. İstanbul’da yaşayan 18-30 yaş aralığındaki 40 genç ile yapılan anket çalışmasıyla “radikal demokrasi” kavramına yönelik algılar ve siyasi eylem biçimlerine yönelik tercihler nicel yöntem ile analiz edilmiştir. Radikal demokrasi tutumunun, farklı taleplerin bir araya getirilip muhalefet gücü oluşturma arayışının yeni aktivizm türlerini ortaya çıkardığı çalışmanın bulguları arasında yer almaktadır.

Bildiri Özet Kitabının ilgili bölümlerine ulaşmak için:

https://bit.ly/3zrWzcG

Avatar photo

Furkan EMİROĞLU

PhD Student & Research Assistant in Political Science furkanemirrr[at]gmail.com


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul