İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ-İLAHİYAT FAKÜLTESİ-TANITIM | İlim ve Medeniyet

Türkiye’de genel olarak ilahiyat Fakültesi’nin kuruluşu, 1 Eylül 1900’de İstanbul’da açılan Dârülfünûn-ı Şahane’deki Ulum-i Âliye-i Dîniyye Şubesi ile başlamış olsa da o zamandan bu yana, ilahyat fakültesi zorlu ve sancılı bir gelişme izlemiştir. İlk olarak 1924 yılında Darülfünun İlahiyat Fakültesi kapatılarak yerine İslami İlimler Enstitüsü kurulmuştur ve kapatılmasından 16 yıl sonra, 1949’da bu kez Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi 21 Kasım’da yeniden açıldı.İlahiyat fakültelerinde akademik yapılanma ise 1982-1983 yıllarından itibaren gelişmiş ve İlahiyat Fakültesi 1992 yılında İstanbul Üniversitesi çatısı altında yeniden kurulmuştur.

Ayrıntılarına girmeden bu gelişmeler, dini, tarihi, jeopolitik, finansal ve bireysel açıdan İslam teolojisi ve ilahiyat fakültesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İlahiyat fakültesi, ilmi ve zatî değeri bir yana günümüz şartlarında da mezunlarına birtakım maddi pratik imkanlarısunmakta, örneğin:Diyanet İşleri Başkanlığının merkez, taşra ve dış teşkilatlarında ve bağımsız hayır kurumlarında müftü, müftü yardımcısı, din işleri uzmanı, hatip, hatip, Kuran kursu öğretmeni, imam ve müezzin olabilirler. Lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri halinde de İlahiyat Fakültelerinde öğretim üyesi olma imkanına sahiptirler. Ayrıca formasyon aldıkları zaman, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve de İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmenliği birde Arapça öğretmenliği yapabilme olanaklarına sahiptirler.

Bu yazımda, 29 Mayıs resmi üniversitemizi resmi sayfasında olduğu gibi kısaca tanıtıp 2013-2018 tarihlerdeki dersleri de şimdikine göre bazen küçük veya büyük değişiklikler olabileceğini hatırlatarak ilahiyat fakültesinin nelerden oluştuğunu açıklamaya çalışacağım.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi çatısı altında, 2010-2011 akademik yılında Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış; 2012-2013 akademik yılından itibaren aynı bölümlere yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı açılmıştır. 2014-2015 akademik yılında Psikoloji, Arapça Mütercim ve Tercümanlık ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık programları açılmış ve bu yıl itibarıyla Edebiyat Fakültesi lisans programlarının öğrenim dili kısmen (en az %30) İngilizce veya Arapça olmuştur. 2021-2022 akademik yılında ise Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programlarına öğrenci kabul edilecektir.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi adıyla, 2011-2012 akademik yılında öğrenim dili kısmen (en az %30) Arapça olan İslam ve Din Bilimleri Programına öğrenci alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012-2013 akademik yılında “Uluslararası İlahiyat Programı”na da öğrenci alınmış olup bu programlara yerleştirilen öğrenciler için Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır. 2011-2012 akademik yılından itibaren fakültemizin Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayan fakülte öğrencilerimiz, misafir öğrenci olarak çeşitli dersler almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla iki aylık bir program dâhilinde Ürdün’ün önde gelen üniversitelerine gönderilmiştir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi veya Uluslar Arası İslam Ve Din Bilimleri Fakültesi bir sene Arapça hazırlık artı dört yıllık lisans programından oluşmaktadır.

Birinci sınıfın birinci yarıyılında, Kuran Okuma ve Tecvit 1(Arapça), Arap Dili ve Belâgatı 1 (Arapça), İslam İnanç Esasları, Tefsir Tarihi, Hadis Tarihi, Siyer (Arapça), Osmanlı Türkçesi, muaf olmayanlar için English 1 ve Türk dili 1 dersleri vardır.

Birinci sınıfın ikinci yarıyılında ise, Kuran Okuma ve Tecvit 2 (Arapça), Arap Dili ve Belâgatı 2 (Arapça), İbadet Esasları (Arapça), Tefsir Usulü, Hadis Usulü, İslam Tarihi 1 (Arapça), Mantık, muaf olmayanlar için English 2 ve Türk dili 2 dersleri vardır.

İkinci sınıfın birinci yarıyılında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, Kuran Okuma ve Tecvit 3 (Araça), Tefsir 1 (Arapça), Hadis 1 (Arapça), İslam Hukuk İlmine Giriş, İslam Tarihi 2, Sosyal Bilimlere Giriş, Din Psikolojisi, Türk Din Musikisi dersleri vardır.

İkinci sınıfın ikinci yarıyılında ise, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Kuran Okuma ve Tecvit 4 (Araça), Tefsir 2 (Arapça), Hadis 2 (Arapça, İslam Hukuk Usulü, Kelam Tarihi, İlk Çağ Felsefesi Tarihi ve Din Sosyolojisi dersleri vardır.

Üçüncü sınıfın birinci yarıyılında, Kuran Okuma ve Tecvit 5 (Arapça), Kelam 1, İslam Hukuku 1, Tasavvuf Tarihi, Tasavvuf Tarihi, İslam Felsefesi 1, Dinler Tarihi 1, İslam Medeniyeti Tarihi, Batı dillerinde İslami Metinler, Hadis Tenkidi ve Din Bilimlerinde Yöntem Tartışmaları dersleri vardır.

Üçüncü sınıfın ikinci yarıyılında ise, Kuran Okuma ve Tecvit 6(Arapça), Kelam 2 (Arapça), İslam Hukuku 2 (Arapça), Tasavvuf, İslam Felsefesi 2, Dinler Tarihi 2, İslam Sanatları Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Klasik Kelam, Kuran Icazı ve Günümüz Batı Dünyasında Müslümanlardersleri vardır.

Dördüncü sınıfın birinci yarıyılında,Kuran Okuma ve Tecvit 7(Arapça), İslam Mezhepleri Tarihi, Yeni Çağ Felsefesi Tarihi, İslam Ahlak Eğitimi ve Felsefesi, Din Eğitimi, Çağdaş Tefsir Yöntemleri, Hadisleri Anlamada Yöntem ve Yeni İlmi Kelam dersleri vardır.

Dördüncü sınıfın ikinci yarıyılında ise,Kuran Okuma ve Tecvit 8(Arapça), Din Felsefesi, Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar, Günümüz Kelam Problemleri, Osmanlı Medeniyeti Tarihi dersleri ve Bitirme Tezi vardır. Şunu da ayrıca belirtmek gerekiyor ki listede zikredilmeyen seçmeli dersler de var ve bunlar 2.sınıftan itibaren başlamaktadır.

Böylece, İlahiyat fakültesi müfredatları eğitim gördüğüm döneme göre faydalı olması dileğiyle sevgili ve saygılı okuyuculara sunmuş oldum. Bölümün diğer bilgileri, taban-tavan puanları, gibi bilgileri için resmi okul sayfamızı ziyaret edebilirsiniz:https://www.29mayis.edu.tr/tr

Yazar: Amin Bin Salim

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul