İSRAİL PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE

0

Türkiye’nin de Azerbaycan’ı destekleyerek katıldığı Ermenistanla olan savaş sonucu İsrail bir video yayınladı. Kan Hadaşot’un yayınladığı bu video birçok görüşü de temsil etmektedir. Burada zikredilen ve İsrail basınını takip ederken karşılaştığım şey Erdoğan düşmanlığıdır. Bunun sebepleri irdelenebilir ama Kan Hadaşot Erdoğan’ı Ortadoğu’da sorunların kaynağı olarak görüyor. Kendi uzmanları da bu minvalde görüş bildiriyorlar. Dünya basını da Türkiye’yi çok farklı görmüyor. Söyledikleri şey emperyal politikalar güttüğümüz ve yayılmacı olduğumuzdur. Ama bu sahada öyle değildir. Töhmetlerin ekseriyeti asılsızdır. Zaten bölgesel bir güç palazlandı mı onun önüne geçmek isterler. Ben de gelişmeleri bu konjektürde okuyorum. Keyifli İzlemeler. Paylaşıp daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

About Author

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih-YL / Filistin Çalışmaları [email protected] Polyglot, Dillere dair.

Leave A Reply