İSRAİL PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE | İlim ve Medeniyet

Türkiye’nin de Azerbaycan’ı destekleyerek katıldığı Ermenistanla olan savaş sonucu İsrail bir video yayınladı. Kan Hadaşot’un yayınladığı bu video birçok görüşü de temsil etmektedir. Burada zikredilen ve İsrail basınını takip ederken karşılaştığım şey Erdoğan düşmanlığıdır. Bunun sebepleri irdelenebilir ama Kan Hadaşot Erdoğan’ı Ortadoğu’da sorunların kaynağı olarak görüyor. Kendi uzmanları da bu minvalde görüş bildiriyorlar. Dünya basını da Türkiye’yi çok farklı görmüyor. Söyledikleri şey emperyal politikalar güttüğümüz ve yayılmacı olduğumuzdur. Ama bu sahada öyle değildir. Töhmetlerin ekseriyeti asılsızdır. Zaten bölgesel bir güç palazlandı mı onun önüne geçmek isterler. Ben de gelişmeleri bu konjektürde okuyorum. Keyifli İzlemeler. Paylaşıp daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (8), dillere dair Çalışma Alanım Ortadoğu ve Diller


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul