İRAN’DA EVLİLİK YAŞI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR (ÇEVİRİ) | İlim ve Medeniyet

İran Spor ve Gençlik Bakanlığı Gençlik İşleri Bakan Yardımcısı: Her zaman için evlilik yaşı ilerliyordu ve şimdi ise evlilik yaşı halk arasında 30 yaşına ulaşmış durumdadır, boşanma sayısı da yükselişteydi ve şuan ise her 3 kişiden 1’i boşanıyor.

İran Spor ve Gençlik Bakanlığı Gençlik İşleri Bakan Yardımcısı: Şuan ülkede evlilik yaşında olan 12 Milyon 800 bin kişiye sahibiz ama yıllık 600 bin evlilik oluyor.

Tasnim’in raporuna göre, Vahid Yaminpur Yezd valisinin katılımıyla gerçekleşen ve  Yezd vilayetinin gençlik işlerinin “tanzim sistemi”nin oturumunda şunları dile getirdi: Gençlik işleri Teşkilatı genel merkezinin kurulmasının amacı, gençlik meseleleri ile ilgili kurumların gençlik sorunlarını daha iyi çözebilmeleri için sinerji oluşturmaktır.

O her mıntıkanın özellikleri ve kendi meseleleri olduğunu söyleyerek şunları söyledi: İstihdam, mesken, evlilik ve sosyal zararlar her yerde müşterektir ve bazı yerler daha münasip iken bazı yerler de acil hareket edilmelidir.

İran Spor ve gençlik bakanlığı Gençlik işleri Bakan yardımcısı açıkladı: Gençlik işleri Genel Merkezinin yeni dönemi başladı ve taahhütle, ciddiyetle, disiplinle kararların alınması gerekiyor.

Vahid Yaminpur ekledi: Ekonominin zorlaşması ve külfet haline gelmesi ile evliliğin azalması ve evlilik yaşının yükselmesiyle direkt olarak bağlantılıdır ama bunun yanında çokça bağlantılı olarak da evliliğe toplumsal bakış ve kültürel meseleler de etkilidir.

İran Spor ve Gençlik Bakanlığı Gençlik İşleri Bakan Yardımcısı: Her zaman için evlilik yaşı ilerliyordu ve şimdi ise halk arasında 30 yaşına ulaşmış durumdadır, boşanma sayısı da yükselişteydi ve şuan ise her 3 kişiden 1’i boşanıyor.

İstihdam, barınma ve evlilik pahalıdır, ancak ailelerin tutumları ve kültürel meselelerin evliliğin zorlaşmasında etkisi vardır, ekonomik engeller değil. Maddi geliri iyi olup da evliliğe yanaşmayan bir kısım insanların olduğunu biliyoruz.

Yaminpur ekledi: Şuan ülkede evlilik yaşında olan 12 Milyon 800 bin kişiye sahibiz ama yıllık 600 bin evlilik oluyor, önümüzdeki on yılda önemli sayıda genç bekarlığa şahit olacağız ve boşanmış dullarımız olacak.

Yaminpur dile getirdi: Himayesi olmayan kadınlar, baba evlerini terk ettiler ve baba evlerine dönmeleri artık kolay değil, bazılarının ekonomik bağımsızlığı da yok.

“Evliliğin ilk beş yılındaki boşanma oranı ekonomik engellerden değil, bir aile kurma ve sürdürme becerisine sahip olamamaktan kaynaklanıyor” demektedir Yaminpur.

Yaminpur: İnsanların danışmaya, yetenek becerisine, zorlukları üstlenme yeteneğine ve farklı farklı yeteneklere sahip olmalılar ki kendi ortak hayatlarını devam ettirebilsinler.

 

Farsçadan Çeviren: Ozan Dur

Çeviri yapılan site

https://www.asriran.com/fa/news/819813/%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

1.01.2022

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 MÜ'den mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (7), dillere dair


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul