İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ B1 SEVİYESİ-TANITIM | İlim ve Medeniyet

Son yıllarda ülkemizde değişik motivasyonlara İbraniceye ilgi her geçen gün artmaktadır.

Bu ilgiye rağmen İbranice öğreten kitap sayısı bir elin parmakları sayısını geçmemektedir. Bu kitaplar daha çok gramer ağırlıklı kitaplardır.

İbraniceyi kapsamlı bir şekilde başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar hem gramer hem de pratik olarak öğretmeyi hedefleyen İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ, Filistin, İsrail ve Ortadoğu coğrafyasını ve bölgede olan olayları daha iyi anlamak isteyenler, İsrail’in Ortadoğu politikalarını İngilizce yayınlardan değil de İbranice yazılı ve görsel medyadan takip etmek isteyenler için hazırlanmıştır.

Kitap seti, hem kendi kendine öğrenmeye, hem de bir öğretici rehberliğinde sınıf ortamında öğretime uygun şekilde hazırlanmıştır.. Gramer bilgisi gerektiği kadar örnek cümlelerle verilmiş, alıştırmalarla konular pekiştirilmiştir. Ayrıca pratik konuşmayı geliştirmek için günlük hayatta karşılaşabilecek hemen her durumla ilgili kelimeler, deyimler ve diyaloglar verilmiştir.

İbraniceyi başlangıç seviyesinden (A1) ileriye seviyeye (B2 dahil) kadar öğretmeyi hedefleyen  İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ dört seviyeye ayrılmış olup, 1.Cilt A1, 2.Cilt A2, 3.Cilt B1, 4.Cilt ise B2 seviyesini oluşturmaktadır. Her bir seviyede önce gramer konusu örnek cümlelerle anlatılmakta, sonra okuma parçaları ve diyaloglar verilmektedir. Öğrenilen konuların pekiştirilmesi için çok sayıda alıştırma bulunmaktadır. Bölüm sonlarında o bölümde bilinmesi gereken kelimeler verilmiştir. Ünitelerdeki konuları çalışmaya başlamadan önce bu kelimelere göz atmakta ve öğrenmekte fayda vardır. Ayrıca her cildin sonunda öğrenilen bilgileri ölçen Seviye Tespit Sınavı yer almaktadır.

A1 seviyesi olan 1.ciltte İbranice harfler ve harekeler (nikudlar), hangi dil öğrenilirse öğrenilsin mutlaka bilinmesi gereken, günlük hayatta pratikte işimize yarayacak konulardan olan selamlaşma, nasıl olduğunu, nereli olduğunu, mesleğini ve yaşını sorma gibi tanışmada kullanılan deyimler, kalıp ifadeler ve kelimeler verilmiştir. Gramer konuları olarak şahıs zamirleri, işaret zamirleri, sıfatlar, var yok ifadeleri, benim var, senin var, benim yok, senin yok ifadeleri, günlük hayatımızda çok sık kullandığımız 30’a yakın fiilin kullanımı, alıştırmalar, en sonda öğrenilen bilgilerin ölçüldüğü A1 Seviye Tespit Sınavı bulunmaktadır.

A2 seviyesi 2.ciltte Fiillerin Kökleri, Yedi Fiil Çatısı (Paal, Piel, Hif’il, Hitpael, Nif’al, Pual, Huf’al) hakkında bilgi verilmiş, bu yedi fiil çatısının şimdiki/geniş zaman ve geçmiş zaman çekimleri gösterilmiş, örnek cümleler, okuma parçaları, pratik konuşma örnekleri verilmiş, alıştırmalarla gramer konuları pekiştirilmiştir. Ayrıca son bölümde A2 Seviye Tespit Sınavı bulunmaktadır.

B1 seviyesi 3.ciltte; Belgisiz Zamirler, Zarf Mastar Yapıları, Edatlar (Prepositions) ve Bağlaçlar, Üstünlük ve En Üstünlük Yapıları (Comperative/ Superlative), Gelecek Zaman, Modal Filler, Emir Fiil konuları işlenmiş, örnek cümleler, okuma parçaları, diyaloglar ve alıştırmalarla konular pekiştirilmiştir. En sonda da B1 Seviye Tespit Sınavı yer almaktadır.

B2 seviyesi olan 4.kitapta ileri düzey gramer konuları olan Şart Cümleleri (Conditionals), Dolaylı Aktarım (Indirect Speech), İlgi Cümleleri (Relative Clauses), Zaman Cümleleri, Amaç Cümleleri, Sebep Cümleleri, Sonuç Cümleleri, Dilek-İstek Kipi işlenecek, okuma parçaları, diyaloglar ve alıştırmalarla konular pekiştirilecektir. En sonda B2 Seviye Tespit Sınavı olacaktır.

Dört cilt tamamlandığında okuyucu rahat bir şekilde İbranice konuşacak, sözlük yardımıyla İbranice kitap ve gazeteleri okuyacak ve anlayacaktır. İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ’ni bitirdikten sonra yapılacak olan, bolca İbranice gazete okumak, internetten film ve haberler izleyerek İbraniceyi ilerletmek olacaktır. Takip edilebilecek olan internet siteleri, gazete, YouTube’da İbranice öğreten kanallar ile film ve çizgi film kanallarının listesi kitabın sonunda ekler kısmında bulunmaktadır.

 

Daha fazlası için aşağıdaki PDF’ye bakınız.

İbranice Öğreniyorum Seti 3 B1 Seviyesi Metin Kutlu-Ozan Dur

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (8), dillere dair Çalışma Alanım Ortadoğu ve Diller


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul