AVRUPA TEK SENEDİ ANTLAŞMASI - | İlim ve Medeniyet

Avrupa Tek Senedi nedir? Avrupa Tek Senedi antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalandı? Avrupa Tek Senedi antlaşmasının temel hedefleri ve amacı nedir? Avrupa Tek Senedi’nin getirdiği yenilikler ve hakkında bilinmesi gerekenler…

Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda, 1951’de imzaladıkları Paris Antlaşması’yla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kurdular.

Aynı altı ülke 1957’de kömür ve çeliğin yanı sıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği oluşturmak amacıyla Roma Antlaşması’nı imzalayarak Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kurdular.

  • Avrupa Tek Senedi Nedir?

Avrupa Tek Senedi (İng: Single European Act), Avrupa Birliği tek pazarını ve Avrupa Politik İş Birliğini resmen başlatan Roma Antlaşması’nda köklü değişiklikler yapan antlaşmadır.

  • Avrupa Tek Senedi Ne Zaman İmzalandı?

Avrupa Tek Senedi 17 Şubat 1986 tarihinde Lüksemburg’da, yeni üyeler de dahil olmak üzere dokuz Üye Devlet tarafından imzalanmıştır. Avrupa Tek Senedi Jacques Delors’un komisyon başkanlığı döneminde, 1 Temmuz 1987 yılında ise yürürlüğe girmiştir.

  • Avrupa Tek Senedi’nin Temel Hedefleri ve Önemi

Senedin en önemli özelliklerinden biri Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Roma Antlaşması’nda ilk köklü değişiklikler yapmasıdır. Senedin bir diğer önemi ise Avrupa Birliği Ortak Pazarı ve Avrupa Politik İş Birliği’ni resmen başlatmasıdır.

1987 Tek Avrupa Senedi’nin imzalanması, aynı zamanda ortak pazarın gerçekleştirilmesi için somut bir takvim ortaya koymuş ve sürecin 1993 yılında tamamlanmasını sağlamıştır. (ASİ)-Avrupa Siyasi İşbirliği Mekanizması’nı resmen AT bünyesine katarak entegrasyona siyasal bir boyut eklemiştir.

Avrupa Tek Senedi’nin Temel Hedefleri:

  • Birliğin gücünün yayılması
  • Yeni politikaların kurulması: Parasal Politika, Sosyal Politika, Ekonomik ve Sosyal Bağlılık, Araştırma ve Teknolojik Gelişim, Çevre, Dış Politika alanında işbirliği
  • Bakanlar Konseyi’nin geliştirilmesi
  • Avrupa Parlementosunun rolünü artırma

Avrupa Tek Senedi Jacques Delors’un Başkanlığındaki komisyon ile 1992 de tamamlanmıştır.Senedin getirdiği diğer bir gelişme ise karar alma sürecinde yapılan değişiklikti. ATS’de, Bakanlar Konseyi içinde karar alma sürecinde kullanılan yeni sistem olarak nitelikli oy çoğunluğu adlı bir karar alma süreci getirildi. Karar alma sürecini kolaylaştırmak ve sık sık tekrar eden gecikmeleri engellemek için ‘fikir birliği’ yerine bu sisteme geçilmiştir.

Senet ile birlikte bazı kurumsal değişiklikler de oldu. ATS ile hükümet başkanlarının zirvelerini resmileştiren bir kurum olan Avrupa Konseyi kuruldu. Fakat, bu kurumun karar alma gücü yoktu.

Bir diğer yenilik ise Parlamento’nun rolünün arttırılması oldu. Parlamento, Topluluğun yasama sürecini Avrupa Birliği Konseyi ile birlikte yürütecekti.

Birliğin gücünü arttırmak için yeni politikalar ve gelişmeler kabul edildi. Bu politikalar ise Para Politikası, Sosyal Politika, Ekonomik ve Sosyal Uyum, Çevre, Araştırma ve Teknoloji Gelişim, Dış Politika alanlarında iş birliğidir.

ilimvemedeniyet


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul