Yazar: Fatih ÖZKARTAL

Avatar photoFatih ÖZKARTAL5 Mart 2019
sco-1024x1008.jpg

13min0
GİRİŞ Soğuk savaş döneminde, ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olmak üzere iki kutuplu bir yapı mevcut durumdaydı. Yaklaşık 45 yıl süren Soğuk Savaş, ABD lehinde sonuçlanmış ve 8 Aralık 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin resmen dağıldığını açıklamışlardır. SSCB hukuken son bulmuş, ancak siyaseten halefi olan Rusya Federasyonuyla birlikte, tek kutuplu yapıya direnmeye ve […]

Avatar photoFatih ÖZKARTAL4 Mart 2019
KIBRIS-CUMHURİYETİ-BAYRAĞI.jpg

8min1
Türkiye’nin Kıbrıs serüveni, adanın Birleşik Krallık’a verilişinden 1955’li yıllara kadar Türkiye’nin çok fazla politika izlemediği dönemlerin ardından başladığı söylenebilir. Kıbrıslı Rumların Enosis ideali ve bu amaçta örgütlenmeleri neticesinde gelişen olaylar akabinde İngiltere’nin mücadeleye girişmesi ve farklı politikalar geliştirmesine sebebiyet vermiştir. Türkiye ise 1955’li yıllara kadar pek fazla bir politika yürütmemiş ve herhangi bir revizyonist tutumda […]

Avatar photoFatih ÖZKARTAL17 Haziran 2017
İngiltere-ve-Avrupa-Birliği-bayrakları-eu_uk_flags.gif

24min0
Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden ayrılıp ayrılmama yönünde halkın tercihini görmek için referanduma gitti. Katılımın %72.2 olduğu referandumda katılımcılar  % 51.9 oranında AB’den ayrılma yönünde oy kullandılar. Birleşik Krallık’ı meydana getiren ülkelerden İngiltere’de halkın büyük çoğunluğu ayrılma yönünde oy kullanırken, Galler’de de 52 % oranında ayrılma yönünde karar çıkmıştır. İskoçya ve Kuzey […]

Avatar photoFatih ÖZKARTAL17 Mart 2017
GEÇMİŞTEN-GÜNÜMÜZE-DOĞU-VE-BATI-TOPLUMLARINDA-DİPLOMASİ-TARİHİ-VE-KAYNAK-ESERLER.jpg

4min0
Diplomasinin doğuşu hakkında kesin olarak bilgi sahibi olmasak da diplomatik ilişkilerin bir topluluk veya bir kabilenin diğerleri ile temas etmesiyle birlikte doğduğunu varsayabiliriz. Dönemin mevcut şartları göz önünde bulundurulduğunda çağımızda ulus-devletlerin sahip olduğu türden bir kurumsal bir yapının bulunmamasını göz önünde bulundurduğumuzda kurumsal, sürekli ve yerleşik bir diplomasi kültürünün olduğu düşünülmemektedir. Diplomasinin kurumsallaşması, küreselleşmeyle birlikte ihtiyaç […]

Avatar photoFatih ÖZKARTAL3 Mart 2017
TBMM-Genel-Kurulu_AA.jpg

5min0
Koalisyon hükümeti, mecliste tek bir partinin çoğunluğu elde edemediği durumlarda mecliste en çok sandalyeyi almış olan partinin mecliste güven oyunu almak için diğer parti veya partilerle anlaşma yoluna gitmesiyle oluşturulur. Bunlar parti olabileceği gibi bağımsızlar da olabilir ve bu şekilde ortak bir hükümet kurulur. Tek başına iktidar olabilmesi için bir partinin meclisteki koltuk sayısının yarından […]

Avatar photoFatih ÖZKARTAL24 Şubat 2017
2013TitleMap-IO.png

4min0
Uluslararası ilişkiler konusunun önemli ana akım teorilerinden olan reel politik ya da diğer adıyla realizm, uluslararası sistemi ve kurumları açıklamada önemli bir sahiptir. İlk başlarda realistlerin yeterince önem vermediği uluslararası örgütler, daha sonra uluslararası sistemde artan etkilerinden dolayı realistlerin dikkatini çekmiş Reel politik perspektifinden uluslararası örgütler devletlerin dış politika araçlarından biridir. Uluslararası politikadaki kurumsallaşmış devlet […]

Avatar photoFatih ÖZKARTAL17 Şubat 2017
image-1024x667.jpeg

6min0
Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden ayrılıp ayrılmama yönünde halkın tercihini görmek için referanduma gitti. Katılımın %72.2 olduğu referandumda katılımcılar %51.9 oranında AB’den ayrılma yönünde oy kullandılar. Birleşik Krallık’ı meydana getiren ülkelerden İngiltere’de halkın büyük çoğunluğu ayrılma yönünde oy kullanırken, Galler’de de 52% oranında ayrılma yönünde karar çıkmıştır. İskoçya ve Kuzey İrlanda ise, […]

Avatar photoFatih ÖZKARTAL28 Ocak 2017
Siddetin-mesrulugu-sorunu-1024x576.jpg

5min0
Uluslararası sistemde  şiddetin ne zaman  meşru olacağı tartışılan bir olgu olmuştur. Hangi durumlarda şiddete başvurmanın meşru olabileceğinin sınırları çeşitli düşünce adamları tarafından çizilmiş ve desteklenmiştir. Bu konudan bahsettiğimizde akla gelen önemli şahsiyetlerden biri hiç şüphesiz Frantz Fanon olmuştur. Bir sömürge halkın vatandaşlarından biri olarak Fanon, birçok zorluklarla yüzleşmiştir. İçinde bulunduğu dönem itibariyle hem sömürge hem […]

Avatar photoFatih ÖZKARTAL13 Ocak 2017
İngiltere-ve-Avrupa-Birliği-bayrakları-eu_uk_flags.gif

5min0
İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan yıkımın oluşturmuş olduğu etki, Avrupalı devletleri işbirliğiyle tehditleri ortadan kaldırma inancını oluşturmuştu. Avrupalı devletler oluşturulacak olan birliği desteklemektelerdi. Fakat birliğe verilecek olan güç ve yetki devrinde mutabık değillerdi. Birliğin işbirliğini artırmasına yönelik bir kurum olmasını savunan devletler ile federalist bir yapının kurulması yönünde ulus-üstü bir yapının kurulmasını isteyen devletler olarak […]

Avatar photoFatih ÖZKARTAL6 Ocak 2017
musul-sorunu.jpg

5min0
Musul, Birinci Dünya Savaşı devam ederken, İngilizlerin Kasım 1918 ayı itibariyle işgal ettiği Osmanlı topraklarındandı. Kurtuluş mücadelesi esnasında işgalden kurtarılamayarak Mudanya Ateşkes Antlaşmasına gidilmiştir. Daha sonrasında meydana gelen aleyhimizdeki gelişmeler neticesinde Musul toprakları kaybedilmiştir. Mudanya Mütarekesinden sonra savaşın bitirilip barış ortamının oluşması ve çeşitli problemlerin yapılan görüşmelerle sonuca bağlanması adına Müttefik devletlerin girişimiyle Lausanne’da konferans […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul