ARAPÇA ÖĞRENME YOL HARİTASI | İlim ve Medeniyet

ARAPÇA ÖĞRENME YOL HARİTASI

Arapça öğrenmeye başlamadan önce cevaplamamız gereken önemli bazı sorular vardır:

 1.  Arapça öğrenme isteği geçici bir heves mi yoksa ciddi bir istek mi?
  – “Geçerken uğradım” diyerek kursumuza gelen bazı öğrencilerin en fazla iki haftalık bir
  hevesleri olduğu, sonrasında “sahi ya, ben Arapçayı ne yapacağım?” diyerek gittiklerini
  gözlemliyoruz. (vız gelirim tırıs giderim)
 2.  Öğrenmenin anahtarı sabırdır. Ne kadar sabırlı birisiniz?
  – Öğrenme sürecinde en çok gereksinim duyulan olgunun sabır olduğunu henüz kavramamış
  bir öğrenci, karşılaştığı her zorluğu veya yöntemi, öğrenmekten uzaklaşmak için bir gerekçe
  kabul eder. Onun için sınıfın dizaynı, hocanın kıyafeti veya “öte git” demesi, diğer
  kursiyerlerin esprileri veya oturuş şekli, kendisine yöneltilen sorulara cevap verememesi,
  havanın soğuk veya sıcak olması, piknik sevdası, kahvaltı etmemiş olması, otobüsü
  kaçırması vb. öğrenimi bırakmak için yeterlidir. (“Sabrın sonu selamettir”)
 3.  Okuma alışkanlığınız var mı?
  – Okuma alışkanlığı olmayan bir kimsenin dil öğrenme hevesi, denizin dalgalarını izleyerek er
  ya da geç yüzmeyi öğreneceğini temenni etmeye benzer. (Bakarak öğrenilse idi, kediler
  kasap olurdu)
 4.  Disiplinli çalışma alışkanlığınız var mı?
  – Hem din hem de dil, bizden “az ama devamlı” olanı ister. Nasıl ki dengeli beslenme kaygısı
  taşıyan birisi bir günlük yemeği bir haftada yemezse, bir haftalık yemeği de bir günde
  yemez. (“Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir”)
 5.  Arapça öğrenimine ayıracak vaktiniz var mı?
  – Üniversitede öğretim görevlisi olan ve 3 şirketin dış ticaret faaliyetlerini yürüten bir
  İngilizce hocası, Arapça öğrenmek için kursumuza başvurduğunda ilk aklıma gelen
  müstehcen bir şempanze hikâyesi olmuştur. (“idrak-i maali bu küçük akla gerekmez,
  zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.” Ziya Paşa)
 6.  “İki lisan, iki insan,” Peki, ikinci bir insan ile yaşamaya hazır mısınız?
  – Birlikte yaşayan insanlar, her zaman birbirlerinden ilgi beklerler. İkinci insan olarak telakki
  ettiğimiz “dil” de her gün bizden ilgi bekler. Ben, günlerce, haftalarca hatta aylarca o
  insanla ilgilenmeyeyim, o da aç susuz beklesin, ölmesin diye düşünüyor olamazsınız.
  (“Ölme eşeğim ölme yaza yonca bitecek”)
 7.  Arapça öğrenim sürecinde çevrenizden gelebilecek olumsuz tepkilere karşı koyacak direnciniz
  var mı? Cahil olan ve cehaletlerinden memnun olan insanlar, öğrenmeye karşıdırlar ve bunu
  bir şekilde size belli ederler. Örneğin;
  – Napacan Arapçayı?
  – Fazla okuma, gafayı yersin.
  – Okuyup alim mi olacaksın?
  – Gapı camisine imam mı olacan?
  – Arapca çok zor, ben 5 sene gittim, bir şey öğrenemedim.
  – Arapca çok zor dirler.
  – Komşum Zalife 8 sene gitti, hiçbir şey anlamadı.
  – Bu kitabı okursan Arapcayı öğrenin.
  – Arap ülkesine gitmeden öğrenilmez.
  – Derslerini ihmal edersin.
  – Bulaşıkları yıka, çamaşırları as, çöpü at, ekmek al gel.
  – Okuduğun yiter.
  – Misafirler gelecek, şimdi ders zamanı mı?
  – Kısır ve yanında turşu varken derse gidilir mi hay gı?
  – Emsile (fiil çekimi) okumadan Arapca öğrenilmez.
  – Ben de biliyorum da konuşamıyorum. (Şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım)
 8. Arapça hakkında ön bilgi edindiniz mi?Arapça hakkında edineceğiniz ön bilgi, bir dili nasılöğrenmeye başlayacağınız hakkında sizin fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. (Sora sora Bağdat bulunur)

Kazasız belasız ve şeytanî fikirlere kapılmadan bu aşamayı geçtikten sonra “bismillah” diyerek
ve “Allah’ım faydalı ilim öğrenmeyi nasip eyle!” duasıyla Arapça öğrenimine başlayabilirsiniz.
Besmelesiz başlanan bir işin kısır, faydasız bir ilmin de insan sinesinde yük olduğu
unutulmamalıdır.

Arapça öğrenimini 3 aşamada gerçekleştirmek mümkündür:
1- Temel Düzey
2- Orta Düzey
3- İleri Düzey

 

1- TEMEL DÜZEY

Bu aşamada aşağıdaki konular, bir başkasına anlatabilecek seviyede öğrenilmelidir:

 1.  Harfler (doğru telaffuzları ile birlikte)
 2.  Şemsî ve Kamerî harfler
 3.  Harekeler
 4.  İllet harfleri (uzatma harfleri)
 5.  Belirli ve belirsiz isim
 6.  Eril-dişil isim
 7. Tekil, ikil ve çoğul isim.
 8.  İşaret zamirleri
 9.  Harf-i cerler
 10.  Zamirler
 11. Soru edatları
 12.  Yer ve zaman zarfları
 13.  Fiil çekimi (geçmiş zaman, şimdiki zaman ve emir fiil çekimi)
 14.  Etken ve edilgen fiil
 15.  İsm-i fâil ve ism-i mef’ûl konusu
 16.  İyelik zamirleri
 17.  İsim tamlaması
 18.  Sıfat tamlaması ve sık kullanılan sıfatların öğrenilmesi
 19.  Günlük hayatta sık kullandığımız fiillerin (uyumak, uyanmak, yemek, içmek,
  girmek, çıkmak, binmek, inmek vs.) geçmiş ve şimdiki zaman hallerini bunların yanında bir de mastarlarını öğrenmek
 20. Günlük hayatta sık kullandığımız isimleri (ev, oda, kitap, kalem, yemek, su, kapı,
  pencere, araba, otobüs, okul vs.) öğrenmek.
 21.  Gün ve ay isimleri
 22.  İsim cümlesi (mübteda ve haberin geliş şekilleri)
 23.  Fiil cümlesi (fiil, fâil ve mef’ulün ayrıntılı olarak öğrenilmesi)
 24.  Sayılar (1’den 1000’e kadar)
 25.  Sıra sayıları
 26.  Saatlerin ifade edilişi
  (Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.udemy.com/course/arapca-dil-egitim-setitemel-duzey/?referralCode=80D37083954421D95B59)

2- ORTA DÜZEY

 1.  Basit cümle oluşturma alıştırmaları
 2.  Sözlüğe bakma yönteminin öğrenilmesi
 3.  Çocuk hikâyeleri okumaya ve tercümeye başlama
 4.  Çizgi film izlemeye başlama
 5.  Türkçeden Arapçaya basit cümle çevirileri
 6.  Takip edilecek herhangi bir kitaptan metin işleme ve Arapçadan Türkçeye çeviri
  alıştırmaları yapma
 7. Bazı atasözlerini ezberlemeye başlama
 8.  Kural dışı isimler
 9.  Mef’ûl (nesne) çeşitleri
 10.  Hal (durum zarfı)
 11.  İstisna
 12.  Munâda
 13.  Temyiz
 14.  Bedel
 15. Tekid
 16.  ‘Atıf
 17.  Günlük hayatta sık kullanılan cümleleri ezberlemeye ve tekrara başlama
 18.  Nasp edatları
 19.  Cezm Edatları
 20.  İnne ve benzeri edatlar
 21.  Kâne ve benzeri edatlar
 22.  Geçiş hemzesi ve kesin hemze
 23.  Basit düzeyde sarf bilgisi (morfoloji)
 24.  4, 5 ve 6 harfli fiil kalıplarının ezberlenmesi
 25.  Arapça dil bilgisi sözcüklerinin öğrenilmesi (fi’lun, fâilun, mef’ûl’ün, mecrûrun,
  merfû’un, mansûbun, meczûmun, haletu’r-raf’ı, hâletu’n-nasbi, hâletu’l-cerri,
  merfû’un mahallen, mansûbun mahallen, mecrûrun mahallen vb.)
 26.  Günlük hayatta kullanım sıklığı göz önünde bulundurularak her gün en az 10 sözcük
  ezberlenmesi
  (Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.udemy.com/course/arapca-egitim-seti-28-
  adet-video-ayrintili-orta-duzey/?referralCode=9AE23FF847D60A4286C6)

3- İLERİ DÜZEY

 1. Temel ve orta düzeyde olmayan (hemzenin yazılışı, cezm eden ve etmeyen şart
  edatları, iki ve üç mef’ul alan fiiller, zanne ve benzeri fiiller, dil bilgisi açısından
  fonksiyonu olan veya olmayan cümleler, övgü ve yergi fiilleri, taaccüp fiilleri,
  ihtisâs, istiğâse, vb.) dil bilgisi konularının öğrenilmesi
 2.  Fasih Arapça konuşulan filmlerin ve haberlerin izlenmesi
 3.  Seviyeye uygun basın ve yayın takibi ve ilgimizi çeken sözcüklerin anlamlarının ve
  doğru telaffuzlarının öğrenilmesi
 4.  Seviyeye uygun günlük konuşma ifadeleri öğrenme
  (Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.udemy.com/course/arapca-konusmadersleri-butun-duzeyler/?referralCode=B9F9076E3F9C53E34808)
 5.  Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya daha uzun çeviri çalışmaları yapılması
 6.  Her gün, farklı konularda hazırlanmış en az (3-5 dakikalık) bir video izleme ve
  bilinmeyen sözcüklerin telaffuzlarına dikkat ederek ezberlenmesi
 7.  Seviyeye uygun sınav soruları çözerek sınav deneyimi edinmeye başlama
 8.  Orijinal dilinden Arapça dil bilgisi kurallarını gözden geçirme
  (Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.udemy.com/course/arapca-egitim-setiyabanc-dil-sinav-guncel-mufredat/?referralCode=A06B6C3F5DADE0D8A6E0)

İleri Çıkmaz Yollar

 • Arapçayı (okuma, yazma, konuşma, dil bilgisi, iki yönlü çeviri ve bir dereceye kadar o dilin
  kültürünü) bir bütün olarak algılayamamış ortam veya kişilerden uzak durun. Çünkü
  zamanınız, sandığınızdan daha değerlidir.
 • Arapça öğretimi dışında bir şeyden (ben yerde kaçarım, gökte uçarım, kitabımı alan
  Arapçayı söker, bülbül olur nameler döker vb.) söz ederek kendini, kitabını veya dersini
  pazarlayan kişilerden uzak durun, yoksa üzülürsünüz. Çünkü, alanında gerçekten iyi olan,
  oturur işini yapar, kendini övecek lakırtı için boş vakti olmaz.
 •  Haftada 4 saat yüz yüze eğitim ve evde de biraz zaman ayırabilme imkânınız varsa, Arapçayı
  öğrenmek için size gereken süre en fazla 2 yıldır. Bu kadar süre (haftada 4 saat) ayırmanıza
  rağmen 2 yıldan daha fazla süreden söz edenlerden uzak durun. Onların oğulları bina okur,
  döner döner bir daha okur.
 • Dil öğretimini “bir kitabı bitirip başka bir kitaba geçme” olarak algılayan ve Arapçadan söz
  edilince dil becerisini ortaya koyma yerine bitirilen kitapların isimlerini sayan
  kişilerden uzak durun.
 •  “Ana dili Arapça olandan Arapça!” şeklinde bir reklam gördüğünüzde, sizin ana dilinizde
  kaç kişiye Türkçe öğretebildiğinizi düşünün ve bir dili öğretmek için o dilin annenizin,
  babanızın hatta sülalenizin dilinin yeterli olmadığını unutmayın.
 • “Leyla ile Gece Boyu Arapça, Emine İle Üç Günde Arapça, Abuzittin İle 2 Haftada Arapça,
  Akşam Yat Sabah Kalk Arapça, Uyurken Arapça, gibi saçma sapan reklamlarla sazan
  avlayanlaraitibar etmeyin. Arapçayı öğrenecek olan sizsiniz. Siz istemedikçe hiç kimse size
  bir şey öğretemez.
 •  “Bu dili öğrenmek için bir Arap ülkesine gitmeden olmaz” diyen kişi, bal yemek için arı
  kovanına girmeden olmaz diyen kişiden farklı değildir. Oysa sizin derdiniz Arapça
  öğrenmek, eşek arısı kovanına çomak sokmak değildir.
 •  Arapça ders dinlemeden veya bir laboratuvar ortamında telaffuz ve dinleme anlama
  dersleri almadan almış olduğunuz diploma, sertifika ve icazetler vicdan azabınızı dindirmez.
  En içten duygularla başarılar dilerim.

Şahin Kuş

2 comments

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul