ARAPÇA GRAMERİ İÇİN REFERANS BİR KİTAP | İlim ve Medeniyet

Arapça Grameri Referans Kitabı

Özellikle İslami ilimlerde, Arapça Öğretmenliği bölümlerinde ve Arapça Mütercim- Tercümanlık bölümlerinde okuyanların güzel bir şekilde istifade edebileceği bir kitap tanıtımı yapmak istiyorum. Gramer öğrenmek işin ehilleri tarafından çok önemseniyor. Gramer bir dildeki en önemli alanlardan birisidir. Grameri iyi bilmek, YDS ve diğer alan sınavlarında öğrencilere kolaylık sağlıyor ama tek başına gramer bilmek dili bilmek demek değildir. Grameri günlük belli dozlarda almak gerekiyor. Aldığımız grameri de uygulayacak bir alanımız olması lazım. Yoksa unutulacaktır. Okumanın ve dinlemenin yeterince yapılmadığı durumlarda öğrenci büyük bir eksiklik yaşıyor. Bunun önüne geçmek için gramer çalışmalarının belki birkaç katı olacak şekilde dinleme ve okuma yapmak şart. Sınavlarımızda çoğunlukla okumaya dayalı olduğundan bu melekemizi geliştirmeliyiz diye acizane düşünüyorum.

“DENEME TESTLERIYLE DESTEKLI ARAPÇA GRAMERİ REFERANS KİTABI” adını taşıyan bu çalışmada, Arapçanın önemli gramer konularının mutlaka bilinmesi gereken boyuttaki incelikleri ele alınmıştır. Çalışma, Arapçayı hem bir müfredat çerçevesinde eğitim görmekte olanlar hem de kendi kendine çalışmakta olanların ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmıştır.

Kitap; İlahiyat Fakülteleri, Edebiyat Fakültelerinin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Arapça Öğretmenliği Bölümleri ile Arapça Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinde okuyanların lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında her zaman için faydalanacakları bir kılavuz olarak tasarlanmıştır. Kitapta, konular anlatılırken sunulan Arapça cümlelerin Türkçesi verildiği gibi ayrıca toplamda 1300 civarında çoktan seçmeli test sorusu bulunmaktadır. Bu testlerdeki kelime varlığı, sözü edilen kesimlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak orta ve ileri düzeyde tutulmuştur.

Çalışmanın her bölümünde, önce ele alınan gramer konularının önemli yönleri örneklerle anlatılmış, sonra konunun önemine göre ve çoktan seçmeli testlerin mantığına uygun şekilde hazırlanan her biri yirmişer ya da otuzar soruluk en az iki test konulmuş, bazen de üç-dört test ile konuların daha iyi pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece, çalışma esnasında daha çok örnek cümle aracılığıyla konunun çeşitli yönleri gösterilmeye çalışılmış, ayrıca çok sayıda cümleyle karşılaşan öğrencinin kelime hazinesinin de tekrarlamalar yoluyla zenginleşmesine katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

Her türden metin okumalarında, anlamanın doğru gerçekleşmesi için gramer bilgisine  ihtiyaç vardır. Klasik metinler, modern metinler, tarihi metinler ve medya metinleri gibi farklı türden metinleri doğru ve hızlı anlamak için ileri düzeyde bir gramer donanımı çok önemlidir. YDS, YÖKDİL ve YKS (DİL) Sınavının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlarca uygulanan kurumsal Arapça sınavlarında gramer bilinmesinin özellikle bazı can alıcı noktalarının iyi derecede bilinmesi ciddi bir önem taşır.

Bu eserde diğer gramer kitaplarından farklı olarak harf-i cerli fiiller, edatlar-bağlaçlar, vezni değişince anlamı değişen fiiller, deyimler, kalıp ifadeler ve eş dizimlerin de ayrı ayrı bölümlerde ele alındığı alınmıştır. İleri düzey çoktan seçmeli sınavların vazgeçilmez unsurları olan konu ve kelimeler, adayın kelime  hazinesini de zenginleştirmeyi amaçlayan modern örnek cümleler ve bunların çevirileri birlikte verilmiştir.”

Kitabın görselleri

İçerisinden görsellere bakmak için aşağıdaki Pdf’yi indirmenizi tavsiye ediyorum

AGRK Örnek


Ozan Dur

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih-YL / Filistin Çalışmaları [email protected] Polyglot, Dillere dair.


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul