Etiket: TEVERRUK

Avatar photoFurkan EMİROĞLU21 Aralık 2017
sukuk-1140x760-1024x683.jpg

38min0
Özet Küreselleşmenin etkisiyle dünya üzerinde ticaret hacmi genişlemektedir. Ticari faaliyetlerin, yatırımların, para hareketlerinin sistemdeki mobilitesi bankalar tarafından sağlanmaktadır. Ancak, sistemin genişlemesiyle sisteme yeni aktörler dahil olmaktadır. Bunların arasında İslami hassasiyete sahip olan kişi ve kurumlar, İslam dininin yasakladığı faiz ve uygulamalarından kaçındıkları için sermayelerini sisteme dahil edememekte, yatırımları atıl durumda kalmaktadır. Bu durumun İslam dinine […]

Avatar photoOzan DİLEK5 Ağustos 2016
katilim-bankaciligi.jpg

27min0
GİRİŞ Katılım Bankacılığı Müslüman ülkelerde faiz hassasiyetine binaen kurulmuş, konvansiyonel bankalara alternatif olarak sunulmuştur. Bu bankaların kullandığı finans ürünleri konvansiyonel bankalardan farklı olarak faizsizdir. İslam toplumunun –özellikle Arap dünyasının- 1970’lerden sonra petrol fiyatlarındaki artış ile gelirinin artması sonucu oluşan sermaye birikimi, bu bankaların kurulmasını elzem hale getirmişti. Bankalar kurulduktan sonra biriken bu sermaye katılım bankalarındaki […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul