Browsing: TESLİME

KÜLTÜR VE SANAT
0
PALEOGRAFYA OKUMALARI-23

Yazılmış alnıŋa her neyse fiʿliŋ reddi nā-ḳābil Hüner bu defter-i aʿmāl-i ʿömrü ḫoşça dürmekdir Muṣaddaḳdır bu ʿilām tā ezelden mühr-i…