Etiket: TANZİMAT FERMANI ÜZERİNE MAKALELER

Avatar photoOSMANLICA18 Mart 2017
SEBILURRESAD-CILT-VI-SAYI-129__67518455_0.jpg

23min0
Yunus Nâdî Beye   Milletlerin ser-nüvist tarihleri, îcâbât-ı rûhiyelerinin netâyic-i kısriyesinden, bu netâyicin teselsil ve teâkibinden başka bir şey değildir. Her millet temâyülât-ı rûhiyesine, îcâbât-ı ‘ırkıyesine, anenât-ı ırsiyesine göre idare edilmek ister. Bu, bir ihtiyâc-ı mübrimdir. Esâsât-ı mezkûreden inhirâf gösterildiği anda bünye-i millette facîadâr ihtilâclar, elim sızılar baş gösterir. Hastalık bütün vehâmet mecrân-ı engiziyle vücûd-ı […]

Avatar photoMustafa ÇAĞLAR10 Ağustos 2016
tanzimat-fermanı.jpg

11min0
Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 (Tanzimat Fermanı nedir?) yılında Gülhane Parkında ilan edilmiştir ya da ettirilmiştir desek belki daha doğru olur. Osmanlı Devleti, bozulan devlet yönetimi, askeri ve bilimsel alanlarda Batı’nın gerisinde kalması sonucu gücü iyice zayıflayan bir devlet olmuştur. Devlet’in başına geçen Sultan Abdülmecit fermanı imzalamak zorunda kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in 1453 İstanbul’un Fethi’nden […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul