Etiket: SÜLÜS NEDİR

Avatar photoOSMANLICA19 Mart 2017
7-4.jpg

3min0
El-ġāzī es-sulṭān ʿAbdü’l-ḥamīd ḫan ṡānī efendimiz Ḥażretleriniŋ muḥadded ebnā ü inşā buyurduḳları ḥamīdiye çeşmesidir   Gör zāhidi kim ṣāḥib irşād olayım dėr Dün mektebe vardı bugün üstād olayım dėr   Ṣaġ gözden ṣol göze vefā yoḳ imiş   Yā her anki hestī baş Yā her ançi hestī baş   Ḥikmet ṭaşımayan söz gevezelik, Tefekkür bulunmayan […]

Avatar photoOSMANLICA19 Mart 2017
2-4.jpg

3min0
Ya olduġuŋ gibi görün Ya göründügüŋ gibi ol   Edeb ya hū   Biz seni görmeden sevdik Ey sevgili   Ne bu bendeki ḥāl yā Rab! Bir yanım ḥayāt bir yanım türāb   Hū   Cihān-ı efsānedir aldanma bāḳī Ġam u şādı ḫayāl-i ḫwāba beŋzer     Ṭaş yeşermez gelmiş olsa nev-bahār Ṭoprak ol da […]

Avatar photoOSMANLICA19 Mart 2017
5-3.jpg

3min0
ʿOṡmānlı Olmaḳ Yapılan tüm ḥaḳāretler ve küfürler Ḳarşısında ḥalā ʿoṡmānlı ḳalabilmekdir     Danışan ṭaġı aşmış Danışmayan yolu şaşmış     Tevfīḳ ü ḥüsni – İzmir     Bu da geçer ya hū     Yā vedūd     Ya maḥbūbe’l-ʿāşıḳīn Ya maḥbūbe’l-ʿārifīn   Bozulmuş bezm-i yārān çāşni mey degişmişdir Ṭarabgāh-ı cihānda naġme-i hey hey […]

Avatar photoOSMANLICA19 Mart 2017
7-1.jpg

4min0
Göŋül nefsiŋe ḥākim oluben eyle ẓafer peydā Żiyāsı ḳalbi rūşen ḳılmaġa ėt bir ḳamer peydā   Rubʿ-ı meskūnda olan dūde-i şemʿ-i ʿiṣyān Bir yere gelse ruḫ-ı raḥmete bir ḫāl olmaz   Şeb-i yeldāda uzar fecre ḳadar ḳıṣṣa-ı ʿaşḳ Tā ki mecnūn bitirir nuṭḳunu Leylā söyler   Debistān-ı edebde iktisāb-ı ʿilm ü ʿirfān ėt Demiŋ laḳlaḳla […]

Avatar photoOSMANLICA19 Mart 2017
9.jpg

3min0
Ḥaḳ tecellī eyleyince her işi asān ėder Ḫalḳ ėder esbābını bir laḥẓede iḥsān ėder   Biz yaḳın olduġumuz müddetçe diyār-ı küfre Dürlü zaḥmetler doġar dürlü nedāmetler gelir   Ne senden rükūʿ ne benden ḳıyām Selāmu ʿaleyküm ʿaleyküm selām   Bir olur ʿadl-i ilahide süleymān ile mūr Dergāh-ı ḥaḳda hemān şāh ile sāʾil birdir   Ṣāḥibetü’l-ḫayrāt […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
image005-4.jpg

3min0
  Ẓulme ʿiṣyān haḳ. Ḥaḳḳa ʿiṣyān, yoḳ !   Ḳadem ḳadem gėce teşrīfi nāʾilī o mahıŋ Cihān cihān elem intiẓāra degmez mi   Seniŋ bir bende kim baş ile cānım yoluŋa ḳurbān Gerek ʿafv ėt gerek öldür gerek cevr ü cefā eyle   Çek ey göŋül cefāsın yāriŋ vefāsın umma Bir gün o da bu […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
image007-3.jpg

4min0
Ey göŋül bir cān için biŋ cāna minnet eyleme Minnet-i dünyā için sulṭāna minnet eyleme   Oġlum yemegiŋ iyisi kötüsü olmaz besmeleyle yedikden ṣoŋra   Ṣusuz degirmenleriŋ ne ile döner çarḫı Germ ėtmeyen begiŋ faḳīrden nedir farḳı   Ṣaŋma şāhım herkesi sen ṣādıḳ-āne yār olur Herkesi sen dost mu ṣaŋdıŋ belki ol aġyār olur Ṣādıḳ-āne […]

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 2017
image007-2.jpg

3min0
Eylemez īrāṡ-ı ḥüsn arayışı bed-ṭıynetiŋ Ziynet olmaz māra endāmındaki naḳş u nigār   Rızḳ için bir ferde yoḳdur minnetim Kendi saʿyimdir veliyyü’n-niʿmetim   Alanda ṣatanı gözet Ṣatanda alanı gözet Kārıŋda ḳalanı gözet Mevlādan al mevlāya vėr   Bu da geçer yā hū   Ẓālimiŋ rişte-i iḳbālini bir ah keser Māniʿ-i rızḳ olanıŋ rızḳını Allāh keser […]

Avatar photoOSMANLICA5 Mart 2017
image007-1.jpg

3min0
Açılır bāb-ı ʿalīden ḥaḳḳa vuṣlat perdesi   Münḥaṣır vāsıṭa-i ruʾyet iken Göremez kendini dīde bile   Külāhıŋ ṣat yenin yoġuncıl olma nā-merde Kelle ṣaġ olsun külāh eksük degil merde   Ṭoġrudan ṭoġruya ḳur’āndan alıp ilhāmı ʿAṣrıŋ idrākine söyletmeliyiz islāmı   Cihānda görmedi rāḥat ne şāh u ne gedā aṣlā Ümīd-var olma dünyā-yı denī-i bī-vefādır bu […]

osmanlıtugra.jpg

3min0
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla… Bu yazı insanlara faydalı olacağını düşündüğümüz Osmanlıca adlı yazarımızın tanıtım yazısıdır. Bu hesabı kardeşim Erol TURUNÇ ile beraber yürüteceğim için ayrı bir heyecana sahibim. Kendisiyle üniversite başlayan dostluğumun devamını temenni ederim. Osmanlıca, devrinin en gelişmiş iki büyük dili Arapça ve Farsça’dan yoğrulmuş Türkçe’dir. 600 yıllık Osmanlı Devlet’inden her anlamda […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul