Etiket: SIGMUND FREUD BİLİNÇALTI

DEMOKRASİ2.jpeg

7min0
Demokrasiye yapılabilecek eleştirilerden bir diğeri de halkın tamamen politize olması açısından ortaya çıkan sorunlar nev’indendir. Samual Hungtington’un “The Crisis of Democracy” adlı eserinin tezi: demokratik yönetiminin krizine yol açan şey, demokratik yaşamın yoğunluğundan başka bir şey olmadığıdır. Ali Yaşar Sarıbay buna demokratik yaşamın fetişleştirilmesi adını da vermektedir. Demokratik süreç, sürekli olarak oyuna sokma, özneleşme biçimlerinin […]

DEMOKRASİ2.jpeg

5min0
** İktidara gelmek ve orada kalmak açısından yönetim biçimleri incelendiğinde uzun süren bir azınlık otoriteryenizminden sonra, çoğunluk otoriteryenizminin de bir müddet demokrasi olarak görünmesi doğaldır… Demokrasiye yapılabilecek eleştirilerden bir diğeri de halkın tamamen politize olmasıdır. Samuel Hungtington’un “The Crisis of Democracy” adlı eserinin tezi: demokratik yönetiminin krizine yol açan şey, demokratik yaşamın yoğunluğundan başka bir […]

Avatar photoMücahit Bayram IŞIK20 Aralık 2019
DEMOKRASİ2.jpeg

8min0
…Freud’un “Psikanaliz”inin kapitalizmin elinde bir silah olması da tüketiciyi tamamen sömürebilmek için onun tüm psikolojisini bilmekten geçmektedir. Zaten “Psikanaliz”in de temel mantığı insanı özgürleştirmek değil, kontrol etmek üzerinedir… Demokrasi üzerine yapılan eleştirilerden bazıları da marxist ya da sosyalizm savunusu yapan bazı düşünürlerin eleştirisidir. Onlar bir yönetim modeli olarak demokrasinin ve bireyin kapitalizmin mütemmim cüzü olarak […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul