Browsing: REVADIR

KÜLTÜR VE SANAT
0
PALEOGRAFYA OKUMALARI-23

Yazılmış alnıŋa her neyse fiʿliŋ reddi nā-ḳābil Hüner bu defter-i aʿmāl-i ʿömrü ḫoşça dürmekdir Muṣaddaḳdır bu ʿilām tā ezelden mühr-i…

EDEBİYAT
0
PALEOGRAFYA OKUMALARI-21

Seniŋ aşḳın ḳamu derde devādır yā Resūlallāh Seniŋ ḳatında ḥācetler revādır yā Resūlallāh Seniŋ nūrun gören gözler ne ay…