Etiket: MEDENİYET NEDİR

Artificial-Intelligence.jpg

13min0
…metafizik bir ön kabul olmadan hiçbir medeniyet olmaz… …Metafizik bir temel olmadan siyasi düzen ve medeniyet kurmak mümkün değildir. Nicelik(ğ)in sosyal hayata egemen olması, teknikî gelişmişlik ve ilerleme bir medeniyetin temelini oluşturan nedenler değildir. Ancak bir düşünce, davranış biçimi ve bir tavrın sonucu olarak ortaya çıkabilir. Yani arka planında söz konusu medeniyetin dayandığı sabiteleri ayakta […]

araçsallaştırma.png-2.jpg

19min0
Bir önceki metinde medeniyet, insanı her açıdan merkeze alan bir bakış açısı ile tanımlanmaya çalışılmıştır. Yin Yang öğretisinde olduğu gibi insanın zıt iki kutuptan oluştuğu vurgulandı. Sadece metafizik/mistik ya da sadece fizik temelli bütün tanımlamaların nakıs kalacağından bahsedilmiştir. Aynı zamanda malûmun ilâmı olan etimolojik derinlik ve kavramsal bir şema yolu ile aktarılmaya çalışılmıştır. Bu şema […]

medeniyet-1024x712.jpg

13min0
Aristoteles “Politika” adlı yapıtının hemen başında insanı “zoon politikon” olarak; insanı özü ve doğası gereği politik diye tanımlar. (Human beings are by nature political animal) Bu sözün arka planında politik bir hayvan nitelemesi insanoğlunun fıtrî olarak toplumsal bir canlı olduğuna delâlet etmektedir. Bu bağlamda insanoğlu maddî-manevî kemaline bir toplum içerisinde ulaşabilir. İnsan için bir toplumun […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU11 Ekim 2018
resized_1bc01-a5950b92serifmardin.jpg

13min0
Türkiye’de modernleşmenin etkisiyle gerçekleşen toplumsal değişim, birçok akademisyen tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Farklı kuramlar yardımıyla açıklanmaya çalışılan bu olgu üzerine görüş ihtilafları olmuştur. Sosyoloji literatüründe kültürel etkileşim, kültür değişmeleri bağlamında Mümtaz Turhan, değişim hızı bağlamında Mübeccel Kıray gibi birçok isim bu meseleyi çözüme kavuşturmaya çalışmıştır. Bunların yanında Şerif Mardin, Türkiye’nin siyasi/sosyal dönüşümünü merkez-çevre ilişkisi bağlamında açıklamaya […]

Avatar photoKonuk Yazar10 Temmuz 2018
WhatsApp-Image-2018-07-11-at-11.39.25-1.jpeg

105min0
Modernization of Ottoman Public Education And the Role of Darulmuallimin Historically it is not appropriate to periodize Ottoman history with progress-stagnation and declineperiods. Historians have problematized the idea of decline in regards to the Ottoman state. Before we can establish if the Ottoman Empire was in decline or stagnation, we must first investigate the Ottoman […]

Avatar photoFurkan EMİROĞLU22 Şubat 2018
Adsız.png

13min0
Modernleşme, modern olana geçişi, değişim sürecini ifade eder. Sürekli kendini yenileyerek gerçekleştirilen bu süreç; sosyal yaşantı, kültürel, siyasi ve ekonomik düzen gibi yaşamın tüm parçalarını tesiri altında bırakır. Modernizm, bir dinamizmi, değişimi, dönüşümü, savaşımı içermektedir. Aydınlanmış bireylerin ilişki ve örgütlenmelerinin kurumlaştırdığı ussal bir dünya düzenini esas almaktadır. Böylelikle, modernizm kavramı, ‘on sekizinci yüzyılda Aydınlanma’yla birlikte […]

ilim-medeniyet.jpg

18min0
Arapça’da “şehir” anlamına gelen ve müdûn köküne dayanan medîne isminden Osmanlı Türkçesi’nde türetilen medeniyyet kelimesinin, kök itibariyle “yönetmek” (es-siyâse) ve “mâlik olmak” anlamları da bulunan deyn (dîn) masdarıyla ilişkili olduğu da ileri sürülmüştür. Medenî (medeniyye) ve medînî ise “şehre mensup olan, şehirli” mânasına gelmektedir (Lisânü’l-ǾArab, “mdn”, “dyn” md.leri). Medine’de nâzil olmuş sûreler de “Medenî” adını […]

Avatar photoMustafa ÇAĞLAR8 Nisan 2017
mustafa-reşit.jpg

6min0
Bu yazımızın devamında ise Batı Medeniyeti’nin bizdeki yansımalarıyla anlatmak istiyorum. Neden “Batı Medeniyeti Dînî” dedim bunu açıklım. Aslında bu söz bana ait olan bir şey değil. Bu tanımlama Tanzimat Dönemi aydınlarından Şinasi’ye aittir. Buna gelmeden hemen önce Tanzimat hakkında ufak bir bilgi aktarayım; Tanzimat Fermanı 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen Batıya yüzümüzü […]

Avatar photoMustafa ÇAĞLAR1 Nisan 2017
kongo.png

10min0
Bu yazımızda amaç; Medeniyetin tanımını ve bizdeki karşılığını önce kelimeler üzerinden ardından Batıdaki Medeniyetin gelişim çizgisinden ve bu gelişimin Dünyadaki birkaç ülkedeki yansımasından bahsederek konuyu aydınlatmaya çalışacağım. Bizler Dünyanın ve özellikle Batının gözünde İslam Toplumuyuz. Sahip olduğumuz din etrafımıza her daim korku salmıştır. Bu belki ilk söyleyişte yanlış anlaşıla bilir. Bunu biraz izah etmeye çalışayım. […]

tradução-da-bíblia-ok-1024x768.jpg

8min0
Birçok felsefeci, felsefe yapmanın başlangıcını insanın çevresine karşı duyarını artmasına bağlamaktadır. ‘Hayret’ etme kavramı bu durumda karşımıza çıkmaktadır. Filozofların tabirine göre hayret kavramı: insanın içinde bulunduğu gaflet atmosferinden silkinme, bir uyanış, bir başlangıç, bir orjin hüviyetine bürünür. Bir dikkat kesilme, bir irkilme, belki meselenin büyüklüğüne göre bir iç titreyişten söz edilebilir. Yani tasavvufta dert edinme […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul