Etiket: İbranice fiiller

Avatar photoOzan Dur7 Ocak 2023
Modern-hebrew-1024x1024.jpg

3min0
İbranice Fiil Çatılarının Arapça Bab Karşılıkları İbranice ve Arapça oldukça benzerdir. İbranicede 7 Fiil çatısı vardır ve bunların Arapçada karşılıkları bulunmaktadır. Etken ve edilgen Fiiller olarak genel anlamda ikiye ayrılabilirler. En sık kullanılan aynı zamanda 3 zaman vardır. Geçmiş, şimdiki ve gelecek. Bu zamanların çekimi Arapçaya oldukça benzemektedir ve Arapçadan oldukça kolaydır. Ayrıca İbranicede İrap […]

Avatar photoOzan Dur18 Kasım 2022
Salom-1024x683.png

90min0
  Değerli arkadaşlar ve hocalarım, Şimdi sizlerle bir fiil listesi paylaşmak istiyorum. Fiiller yaklaşık 500 tane ve her birisinin bir grubu var. Bunlar düzenli ve düzensiz olanlardır. Düzenli olanların çekimi görece daha kolaydır. Düzensiz olanlar boğaz harfi dediğimiz א,ה,ח,ע Alef, He, Het ve Ayn harflerini almakta ve çekerken değişime uğramaktadır. Bir fiilde bu harflerden birisini […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul